Linux w skrócie

Zaczynają się bać?

Microsoft powołał specjalny zespół, który ma przeprowadzać testy systemu operacyjnego Linux w taki sam sposób, w jaki są testowane produkty innych firm konkurujących z Microsoftem. Według informacji Wall Street Journal, zespół ten liczy obecnie ok. 10 osób. Microsoft nie potwierdził jednak tej liczby ani nie ujawnił planów dotyczących rozwoju nowego działu.

Linux komercyjny?

Sokół, Marek Suczyk, str. 776

Wybrane zagadnienia z kryptologii i ochrony informacji. Albert Sadowski, str. 144

LightWave 3D. Wersja 5.5. Dan Ablan. Tłum. Maciej Gdula, str. 642

Access 97. Baza danych dla każdego. Paul Casel, Craig Eddy. Tłum. Beata Ząbek, str. 558

CorelDRAW 8. Wersja polska i angielska. Shane Hunt. Tłum. Zbigniew Szalbot, str. 702

Java 3. Programowanie współbieżne, obiektowe i zdarzeniowe do Windows 95/98/NT. Jan Bielecki, str. 602

Photoshop 5 dla każdego. T. Michael Clark. Tłum. Łukasz Huptyś, str. 488

3D Studio MAX 2.x dla każdego. Paul Kakert, David J. Kalwick. Tłum. Bartosz Gołębiowski, str. 438

Tworzenie plików pomocy dla Windows. Adrian Nowak, Piotr Frej, str. 345

Program Płatnika. Adam Jaronicki, str. 176

Sieci


TOP 200