Links Poland '94

Targi Links Poland '94 są forum gdzie obok znanych spotykają się firmy dopiero startujące, na coraz bardziej wymagającym polskim rynku telekomunikacyjnym. W bieżącym roku w imprezie uczestniczyło 55 wystawców, przeważającą z nich część stanowili dystrybutorzy i uprawnieni importerzy sprzętu telekomunikacyjnego firm zachodnich. Przykładem takiej firmy może być Summit Computer International, dostarczająca urządzenia dla sieci X.25 i będąca oficjalnym dystrybutorem wyrobów 6 poważnych producentów. Kilka firm, jak choćby Nimans Ltd dopiero ma zamiar wejść na nasz rynek ze swoją ofertą m.in. telefonów, telefaksów, oprzyrządowania instalacyjnego oraz systemami poczty głosowej.

Targi Links Poland '94 są forum gdzie obok znanych spotykają się firmy dopiero startujące, na coraz bardziej wymagającym polskim rynku telekomunikacyjnym. W bieżącym roku w imprezie uczestniczyło 55 wystawców, przeważającą z nich część stanowili dystrybutorzy i uprawnieni importerzy sprzętu telekomunikacyjnego firm zachodnich. Przykładem takiej firmy może być Summit Computer International, dostarczająca urządzenia dla sieci X.25 i będąca oficjalnym dystrybutorem wyrobów 6 poważnych producentów. Kilka firm, jak choćby Nimans Ltd dopiero ma zamiar wejść na nasz rynek ze swoją ofertą m.in. telefonów, telefaksów, oprzyrządowania instalacyjnego oraz systemami poczty głosowej.

W targach uczestniczyło także kilka firm już dobrze znanych na polskim rynku, jak choćby , Mod-Tap, Metro-Bip, Polmax, Thesar. Z przyjemnością należy odnotować udział Centrum Systemów Teleinformatycznych TP S.A., które przedstawiło sieć POLPAK i łączność satelitarną VSAT.

Targi odbyły się w dn. 28-30 września w warszawskiej Hali "Mera", w niespełna tydzień po VI Dniach Telekomunikacji. Charakter obu imprez jest jednak całkiem odmienny. Odniosłem wrażenie, że Links Poland '94 są targami, na których prezentowana jest przede wszystkim oferta uzupełniająca, dzięki której będzie można, z różnym skutkiem, wypełnić coraz bardziej nieliczne luki na polskim rynku telekomunikacyjnym.


TOP 200