Linie papilarne do kontroli

FBI tworzy AFIS - skomputeryzowany system identyfikacji daktyloskopijnej.

FBI tworzy AFIS - skomputeryzowany system identyfikacji daktyloskopijnej.

Amerykańskie federalne biuro śledcze FBI (Federal Bureau of Investigation) dysponuje ogromną bazą danych, zawierającą miliony odcisków linii papilarnych. Sama kartoteka, która dotyczy najbardziej poszukiwanych kryminalistów, liczy ponad 250 tys. zestawów. Niestety - sortowanie, porównywanie i wyszukiwanie linii papilarnych pośród tak ogromnej liczby kartotek trwa zbyt długo. Często identyfikacja linii przeciąga się nawet do kilku miesięcy.

Aby temu zaradzić, FBI od ponad roku tworzy skomputeryzowany system identyfikacji daktyloskopijnej AFIS (Automated Fingerprint Identification System), oparty na technologii przetwarzania obrazów. Jego twórcom chodzi o zapewnienie dużej precyzji i jednocześnie maksymalnej szybkości w dopasowywaniu do siebie wzorów linii papilarnych.

Trzy projekty

Środki rządowe przeznaczone na program szacuje się na pół mld USD. Program podzielono na trzy projekty. Pierwszy, ITN (Identification Tasking and Networking) ma określić standardy: skanowania i formaty transmisji danych.

Specjaliści proponują rozdzielczość skanowania odcisków palców na poziomie 500 dpi. Ważnym zagadnieniem dla ITN będzie wybór odpowiedniego algorytmu kompresji. Wiele z oferowanych obecnie algorytmów nie można zastosować ze względu na niewystarczającą dokładność. FBI zamierza opracować własny algorytm kompresji.

Dwa pozostałe projekty - AFIS (Automated Fingerprint Identification System) i III (Interstate Identification Index) - mają zapewnić obsługę bazy danych, składającej się z kartoteki liczącej 40 mln zestawów (jeden zestaw zawiera 10obrazów linii papilarnych na wszystkie palce z obu dłoni). Do tego celu wykorzystana ma być tzw. metoda "klasyczna", polegająca na klasyfikacji kartotek odcisków palców w podgrupy, z których każda ma określonecharakterystyczne cechy obrazu linii papilarnych. Pomoże to w osiągnięciu zarówno dużej dokładności, jak i szybkości ich porównywania.

Przetarg na budowę

Na początku stycznia br. w wyniku konkursu, w którym brały udział m.in. firmy: TRW Inc. i Unisys Corp., wyłoniono Lockheed Martin Corp, która za 109 mln USD przez najbliższych kilka lat zajmie się realizacją programu AFIS - wtym opracowaniem oprogramowania dla przeszukiwania i identyfikacji linii papilarnych. Sam przetarg i porównywanie ofert trwało prawie 18 miesięcy.

AFIS jest tak konstruowany, aby przeszukiwanie całej bazy w celu znalezienia zestawu linii papilarnych trwało mniej niż 15 min. Od chwili wskanowania zestawu linii papilarnych, aż do odpowiedzi systemu elektronicznego (włączniez transmisjami sieciowymi, sprawdzaniem praw dostępu itp.) system ma reagować w czasie krótszym niż 2 godz. FBI spodziewa się, że w ciągu jednego dnia odbywać się będzie ok. 50 tys. identyfikacji.

AFIS będzie także potrafił dopasować do zasobów kartoteki linie papilarne, zdejmowane podczas śledztwa, np. niepełne wzory linii papilarnych pochodzące tylko z jednego palca. W takiej sytuacji FBI spodziewa się uzyskać odpowiedź systemu w czasie 24 godz. Ponadto FBI założyła, że opracowany system będzie oparty głównie na gotowych, dostępnych na rynku elementach (sprzęcie i oprogramowaniu). Wiadomo przy tym, że rozwiązanie opracowywane przez Lockheed Martin Corp. jest oparte na skalowalnym przetwarzaniu równoległym.

Rola FBI w kierowaniu pracami automatycznej identyfikacji na podstawie linii papilarnych jest bardzo duża. Jak oceniają przedstawiciele FBI, podobne prace prowadzone w Europie są o kilka lat opóźnione w stosunku do USA. Wedługnajnowszego raportu FBI - jaki został przedłożony pod koniec br. Kongresowi Stanów Zjednoczonych - program AFIS będzie zrealizowany najpóźniej do poł. 1999 r.


TOP 200