Lingua franca CIO i CFO: istnieje? Nie istnieje? Działa? Nie działa?

Podczas debaty oksfordzkiej w Klubie CIO szefowie IT i finansów dyskutowali o wspólnej komunikacji: drużyna dyrektorów finansowych broniła tezy, że "Lingua franca CIO i CFO nie istnieje z winy CIO", drużyna dyrektorów IT starała się tezę obalić.

CFO

CFO podkreślali, że pomiędzy CIO a nimi istnieje przepaść w zakresie wiedzy i odpowiedzialności prawnej. CIO wydaje się, że dysponują informacją, tymczasem nie operując aparatem pojęciowym finansistów, nie rozumiejąc często podstawowych terminów, takich jak CAPEX czy OPEX, uzurpują sobie prawo do współdecydowania o strategicznych wyborach, za które odpowiedzialność w pełni ponosi CFO. Owa arogancja jest właśnie ich winą, dlatego wspólna komunikacja szwankuje, brakuje wspólnego metajęzyka. Poziom odpowiedzialności buduje poziom percepcji.

CIO

CIO, którzy nie rozumieją podstawowych terminów i pojęć języka finansów oraz procesu finansowego, stanowią zdecydowaną mniejszość. Biznesowe i ekonomiczne uwarunkowania są bardzo często wspólnym mianownikiem rozmów. Czym zatem powinna być lingua franca, która oba obozy mogłaby zbliżyć? Powinien to być język biznesu. Jeśli strony będą potrafiły ze sobą rozmawiać - wygrają.

CFO

Różnica w odpowiedzialności jest zasadnicza. CFO może stracić majątek prywatny, biznes, możliwość zatrudnienia - znajdzie się na zawodowej czarnej liście. Ale CFO nie może pracować bez informacji, którą dostaje od CIO. To jest ogromna rola CIO.

Zgoda, powinien uczestniczyć w biznesie: ale na poziomie doradztwa, propozycji. Tymczasem nierzadko CIO wchodzą w strefę podejmowania decyzji, nie mając doświadczenia biznesowego ani wiedzy. CIO nie powinien siedzieć cicho - ma kluczowe znaczenie w firmie, ale powinien zawsze rozumieć, że wspomaga pracę CFO poprzez informacje wspierające podejmowanie decyzji.

CIO

Wspólne dobro, wspólna odpowiedzialność - to powinno łączyć CIO i CFO. Gdzie jest biznes, który potrzebuje narzędzi informatycznych finansowanych przez CFO? Gdzie jest dobro firmy? CIO mają świadomość takiej właśnie szerszej perspektywy, zatem jeśli nawet lingua franca nie funkcjonuje - to nie z winy CIO.

CFO

Nie spieramy się o to, kto jest ważniejszy w organizacji. Czy język wypracowany wspólnie istnieje? Nie. To musi być kwestia porozumienia, ale porozumienie to za mało. Język biznesowy pomiędzy CIO i CFO to coś więcej niż język migowy, mowa ciała. Zaangażowanie musi być po obu stronach projektu. CIO musi rozumieć, że CFO od początku musi być zapraszany do rozmowy. To powinien być język biznesowy. I co więcej - to musi być język właściwy dla danej firmy. Czy zatem uniwersalna lingua franca jest możliwa? Powinien to być język operacyjny i finansowy, pamiętać trzeba, że nie tylko do kontaktów z CFO mogliby go CIO wykorzystywać. CIO mogliby się od CFO tego języka nauczyć.

CFO z kolei chcą mieć CIO za partnera. Dlatego przy modelowaniu wyniku finansowego powinien uczestniczyć CIO. Wtedy zrozumie, jak buduje się wynik firmy i jaką ma dodatkową odpowiedzialność.

CIO

Czy rzeczywiście CIO nie odpowiada w takim stopniu jak CFO? Czy tylko jego funkcja może być wyoutsourcowana? To nie argument - zjawisko w równym stopniu dotyczy CIO i CFO. Problem braku porozumienia polega na tym, że nawzajem nie wiedzą o sensie, celu istnienia obu funkcji. Czy możliwa byłaby taka dyskusja jak pomiędzy CIO a CFO, na przykład pomiędzy CFO a CMO? Nie, zdecydowanie nie. Dlatego że obie funkcje wiążą się z pieniędzmi. Nie ma dwóch równie podobnych działów, realizujących tak służebną rolę wobec całej firmy. Marketing odpowiada przed sprzedażą, sprzedaż przed produkcją itd. Nie chcecie im niekiedy dać gotówki, a my informacji - bo jej nie ma. A skąd się biorą CIO, którzy nie znają różnicy pomiędzy CAPEX i OPEX? Z tego, że żaden z dyrektorów finansowych nie pochyli się, aby CIO taką kwestię wyjaśnić. Ci CIO, którzy różnicę znają, wszystkiego o finansach nauczyli się sami. Wspólny język chyba istnieje, ale czy działa? Rzeczywiście, być może nie, ale dlatego że CIO nie wiedzą, o co pytać. Dlatego że finanse nigdy nie chciały nas wyedukować.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200