Likwidują URT, powołują URTiP

Zgodnie z przyjętą przez sejm ustawą o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji URT został zastąpiony przez Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Zgodnie z przyjętą przez sejm ustawą o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej, w poniedziałek (1 kwietnia) URT został zastąpiony przez Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Nowy podmiot przejmie wszelkie uprawnienia i obowiązki dotychczas wykonywane przez URT.

Postępowania administracyjne wszczęte i nie zakończone przed Prezesem URT do 31 marca 2002 r., będą toczyć się przez Prezesem URTiP. Dotychczasowa struktura organizacyjna URT (podział na Departamenty, Biura i Oddziały Okręgowe) zachowuje ważność do czasu nadania nowego statutu URTiP przez Ministra Infrastruktury.

Zobacz również: