Likwidacja spółek zależnych Simple SA w Poznaniu i Gdyni

Zarząd spółki Simple SA poinformował o wszczęciu dwóch równoległych postępowań likwidacyjnych w stosunku do swoich spółek zależnych w Gdyni i Poznaniu.

Zarząd spółki Simple SA poinformował o wszczęciu dwóch równoległych postępowań likwidacyjnych w stosunku do swoich spółek zależnych w Gdyni i Poznaniu.

"Likwidacja spółek w Poznaniu i Gdyni jest następstwem decyzji podjętej jeszcze w kwietniu br. Zarządy obu spółek złożyły wnioski o upadłość 13 kwietnia 2001 r. w związku z sytuacją ekonomiczno-finansową", wyjaśnił Piotr T. Ruta, specjalista ds. public relations w Simple SA.

W czerwcu 2000 r. powołany został oddział Simple SA w Poznaniu, a wiosną bieżącego roku rozpoczął działalność oddział w Gdyni.


TOP 200