Lifting systemów

Producenci oprogramowania do zarządzania systemami koncentrują się na stopniowym udoskonalaniu swoich narzędzi - poprawiają problemy związane z instalacją, integracją i wydajnością.

Producenci oprogramowania do zarządzania systemami koncentrują się na stopniowym udoskonalaniu swoich narzędzi - poprawiają problemy związane z instalacją, integracją i wydajnością.

Niedawno BMC Software informowało o kilkunastoprocentowej redukcji zatrudnienia. Firma ograniczała koszty w obliczu słabych wyników finansowych. Teraz przechodzi do kontrataku i prezentuje nową strategię produktową. W czerwcu br. BMC Software zacznie oferować klientom nowy model licencjonowania. Znakiem czasu jest fakt, że firma zamierza wycofać z rynku dobrze znaną markę Patrol i zastąpić ją nową: Performance Manager. Patrol był dotychczas najbardziej rozpoznawalną marką BMC Software, obecną w jej ofercie od 1994 r. Zmiana nazwy flagowej linii produktów ma sugerować skalę zmian, jakie zachodzą w BNC. Firma przekonuje, że zmodernizowała fundamenty swojego oprogramowania, dzięki czemu klienci będą mogli otrzymać w ramach jednej licencji produkty działające w oparciu o informacje przekazywane przez sondy (agentów) oraz działające bez ich pośrednictwa. Nowe produkty trafią na rynek pod koniec br. Dotychczas użytkownicy musieli w tym celu kupować oddzielne licencje na pakiety Patrol i Patrol Express.

Nowe produkty wchodzące w skład linii Performance Manager będą korzystać ze wspólnej bazy danych, konsoli służącej do konfiguracji i udostępniania, a także interfejsu użytkownika wykorzystywanego do raportowania. Jednym z elementów nowej linii produktów będzie Performance Manager for Servers, powstały z połączenia dotychczasowych Patrol for Unix oraz Patrol for Windows.

W skład linii Performance Manager wejdą także produkty pozyskane w ostatnim czasie w efekcie przejęć. W ciągu ostatnich miesięcy BMC Software wzmocniło się o technologie firm: Marimba, Calendra oraz OpenNetwork. Wykorzystanie technologii Marimba umożliwi elastyczne zarządzanie, np. dystrybuowanie sond wyłącznie do serwerów wymagających bardziej wnikliwego "doglądania", pozostałe zaś mogą być monitorowane zdalnie, ale w ramach jednorodnie zdefiniowanych polityk.

Dla porównania, Patrol wymagał instalowania scentralizowanego i zainstalowania sond na każdym zarządzanym serwerze. Tylko w ten sposób możliwe było osiągnięcie oczekiwanych celów w zakresie monitorowania wydajności i dostępności systemów. Z kolei Patrol Express zaprojektowany był do pracy całkowicie bez sond - miał ułatwiać klientom zdalne zarządzanie systemami w oddziałach terenowych. Zdaniem analityków, strategia przyjęta przez BMC odzwierciedla ogólny trend, w ramach którego "producenci oprogramowania do zarządzania starają się poprawić wszystkie problemy związane z instalacją, integracją i wydajnością swoich narzędzi i uzupełnić je funkcjami, które mają pomóc informatykom w uzyskaniu jednorodnej metody pomiaru wydajności i dostępności infrastruktury sieciowej, systemów bezpieczeństwa i aplikacji" - przekonuje George Hamilton, analityk z The Yankee Group.

Po staremu na prostą

"BMC, a w szczególności Computer Associates, muszą udowodnić klientom, że są w stanie zrealizować swoje wcześniejsze plany produktowe. Tylko w ten sposób są w stanie zachować lojalność klientów" - uważa George Hamilton. Rynek w dalszym ciągu będzie podlegał konsolidacji. Zachowanie istniejącej bazy klientów ma krytyczne znaczenie dla pozycji firm oferujących oprogramowanie zarządcze, bowiem zdobywanie nowych klientów jest procesem bardzo trudnym i kosztownym.

Tymczasem Computer Associates pod nowym kierownictwem wraca do swojej wcześniejszej strategii rozwoju poprzez kupowanie technologii opracowanych przez inne firmy. W tym roku Computer Associates przejął Concord Communications, producenta oferującego rozwiązania do zarządzania sieciami i planowania ich pojemności. Ostatnim nabytkiem jest firma Niku.

Jeśli chodzi o Niku, obie firmy współpracowały już od stycznia br., kiedy CA włączył do oferty sztandarowy produkt Niku - pakiet Clarity, ułatwiający kompleksowe zarządzanie projektami IT i ich analizę. Za przejęcie Clarity na własność Computer Associates zapłacił 350 mln USD. Produkty Niku uzupełnią linię rozwiązań Business Service Optimization, zwłaszcza oprogramowania do zarządzania usługami i cyklem życia aplikacji. Pakiet Clarity zostanie włączony do linii produktów Unicenter.

Rozwiązania do zarządzania infrastrukturą, obok systemów bezpieczeństwa, to obecnie najważniejszy kierunek działań CA. "Wychodzimy na prostą" - zapewnia John Swainson stojący na czele zarządu CA. Jego słowa odnoszą się zarówno do kondycji finansowej, jak i następstw mających miejsce w przeszłości nielegalnych praktyk księgowych, które przez wiele ostatnich miesięcy kładły się cieniem na Computer Associates. Lepszą kondycję firmy potwierdzają wyniki finansowe ostatnich kwartałów.

Kierownictwo CA zapowiada, że jesienią br. na rynek trafią nowe - oznaczone indeksem 11 - wersje produktów tworzących system Unicenter. Przygotowywane zmiany mają zachęcić niezależnych twórców oprogramowania do tworzenia dodatków współpracujących z Unicenter. Aby ten proces wspomóc, CA zamierza opublikować pełną listę interfejsów API w formie formatów komunikatów XML, które ułatwią wymianę informacji z jego systemami. Wcześniej CA udostępniała informacje o API wyłącznie wybranym partnerom, zaś klienci zainteresowani integrowaniem produktów bez udziału tychże musieli opierać się na skryptach.

Unicenter 11 wprowadzi ponadto nowy centralny system składowania danych - Management Database (MDB), w którym będą przechowywane wszystkie informacje konfiguracyjne zarządzanego sprzętu, systemów i aplikacji. Celem wprowadzenia jednolitej bazy (co Microsoft i IBM zrobili już dawno) jest uproszczenie narzędzi administracyjnych i dostarczenie aktualnych, spójnych informacji na temat całej infrastruktury. Unicenter 11 będzie posiadać także nowy interfejs użytkownika. Informacje będą prezentowane z wykorzystaniem standardowych portletów za pośrednictwem przeglądarki.

Z wielu źródeł

Nowości w dziedzinie zarządzania przedstawił ostatnio także IBM. Tivoli Change and Configuration Management Database (CCMDB) - zestaw nowych produktów do wykrywania i rozwiązywania problemów związanych z poprawnym działaniem . Funkcjonalność Tivoli CCMDB obejmuje m.in.: gromadzenie informacji na temat konfiguracji aplikacji i systemów, monitorowanie zmian w infrastrukturze oraz kojarzenie ich z potencjalnymi konsekwencjami dla wydajności i dostępności aplikacji i usług. Rozwiązania podobnej klasy od pewnego czasu oferuje BMC Software, zaś HP od dosyć dawna.

Tivoli CCMDB instaluje się na dedykowanym serwerze współpracującym z jednolitym repozytorium Tivoli. Według IBM, Tivoli CCMDB potrafi zidentyfikować relacje zachodzące pomiędzy aplikacjami i siecią oraz rozpoznać infrastrukturę sprzętową stanowiącą fundament środowiska. Może też komunikować się z innymi systematami do zarządzania infrastrukturą, w tym do zarządzania zmianami i do zarządzania obsługą procesu usuwania problemów (trouble-ticketing).

Tivoli CCMDB działa tak jak większość systemów zarządczych - administrator ustala progi, po których przekroczeniu generowane są alerty. Oprogramowanie zawiera narzędzie do modelowania, które pozwala użytkownikom ustalić modele standardowej usługi IT. Administrator będzie otrzymywał powiadomienie, gdy zawiedzie choćby część procesu - zarówno po stronie informatycznej, jak i biznesowej.

Tivoli CCMDB będzie także stanowić fundament dla nowych wersji pakietów IBM Tivoli Process Manager, wstępnie skonfigurowanych aplikacji wspierających zarządzanie cyklem życia informacji (ILM) oraz dostępnością aplikacji. Przykładowo, jedna z aplikacji podpowie użytkownikowi jak przygotować się do dystrybucji nowej wersji oprogramowania. Będzie ona zintegrowana z produktami, takimi jak IBM Tivoli Provisioning Manager oraz IBM Tivoli Configuration Manager. Będzie automatycznie dystrybuować aplikacje zgodnie z procesem zaprojektowanym w Tivoli Process Manager.

Aplikacje te będą oferowane wraz z bazami wiedzy zawierającymi najlepsze praktyki branżowe dopasowanymi do wytycznych ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Oczywiście użytkownicy będą mogli je modyfikować. Wraz z wprowadzeniem Tivoli CCMDB IBM uaktualnił 14 swoich produktów, dzięki czemu nowe oprogramowanie będzie się z nimi łatwo integrować. Wszystkie nowości mają trafić na rynek w czwartym kwartale br.

Zainteresować biznes

Podczas niedawnej konferencji HP Software Forum firma zaprezentowała nowe produkty linii OpenView. OpenView Compliance Manager ma ułatwić zarządzanie konfiguracją infrastruktury sieciowej, zaś OpenView SOA Manager - procesem budowy środowisk aplikacyjnych zgodnych z architekturą SOA.

OpenView generuje większość przychodów działu oprogramowania HP, którego wyniki, choć się poprawiają (w I kw. 2005 r. sprzedaż światowa OpenView podskoczyła aż o 36%) - nadal są niezadowalające w liczbach absolutnych. Dział oprogramowania przynosi firmie straty niewielkie (ok. 6 mln rocznie), ale jednak straty, co kłuje w oczy inwestorów. Według HP, jest to efekt kosztów przejęć innowacyjnych firm, których na przestrzeni ostatniego roku HP przejęło niemało.

Większość przychodów HP pochodzi z produktów, takich jak OpenView Network Node Manager, OpenView Operations oraz OpenView Service Desk. Firma stara się więc promować produkty, takie jak Automation Manager czy właśnie SOA Manager, które mogą zainteresować użytkowników biznesowych, a nie tylko administratorów.

Wykorzystując technologie zbierania i analizy danych zapożyczone z OpenView Performance Insight Manager, pakiet OpenView Compliance Manager zbiera dane o konfiguracji z sieci, serwerów, systemów i aplikacji, a następnie analizuje je pod kątem prawidłowości konfiguracji oraz ustalonych przez administratora reguł działania. Jeśli wykryte zostaną niezgodności, oprogramowanie może automatycznie przywrócić zgodność z założeniami, np. instalując łatę czy zmieniając parametry konfiguracyjne.

SOA Manager to kombinacja serwera, rozproszonych sond (agentów) oraz platformy integracyjnej w celu ułatwienia programistom wbudowywania w aplikacje mechanizmów zarządzania opartych na Web Services. Pakiet wspomaga też analizę wydajności komunikacji między aplikacjami przekształcanymi w usługi.

Inteligentna aplikacja

Firma AppIQ zaprezentowała StorageAuthority Suite R4.0 - nową wersję oprogramowania do zarządzania sieciami dedykowanymi dla pamięci masowych. Pierwszy z trzech nowych modułów, StorageAuthority for NetApp, gromadzi dane na temat konfiguracji i wydajności sprzętu produkowanego przez Network Appliance. Drugi pozwala na integrowanie informacji z oprogramowania NetBackup firmy Veritas Software. Trzeci moduł automatycznie zarządza konfiguracją sieci SAN na potrzeby bazy danych Microsoft SQL Server. Firma poinformowała także, że uzyskała dla swojego produktu certyfikację IBM (ESS "Shark" oraz nowe macierze z serii DS4000).


TOP 200