Liderzy Informatyki 1998

Jury tegorocznej edycji konkursu Lider Informatyki w składzie Marian Kuraś (Akademia Ekonomiczna w Krakowie), Ludwik Maciejec (właściciel i konsultant firmy Usługi Informatyczne i Konsultingowe), Wiesław Paluszyński (członek zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych), Krzysztof Stańczuk (dyrektor Biura Systemów Zarządzania kieleckiego Exbudu) i Wojciech Raducha (redaktor naczelny Computerworlda) uznało, że spośród 250 przedsiębiorstw, banków i urzędów wytypowanych po wstępnej selekcji do tegorocznej edycji konkursu, kryteria konkursu najpełniej spełniły:

Jury tegorocznej edycji konkursu Lider Informatyki w składzie Marian Kuraś (Akademia Ekonomiczna w Krakowie), Ludwik Maciejec (właściciel i konsultant firmy Usługi Informatyczne i Konsultingowe), Wiesław Paluszyński (członek zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych), Krzysztof Stańczuk (dyrektor Biura Systemów Zarządzania kieleckiego Exbudu) i Wojciech Raducha (redaktor naczelny Computerworlda) uznało, że spośród 250 przedsiębiorstw, banków i urzędów wytypowanych po wstępnej selekcji do tegorocznej edycji konkursu, kryteria konkursu najpełniej spełniły:

w kategorii przemysł - ABB Dolmel Ltd., Wrocław

w kategorii finanse i bankowość - Kredyt Bank PBI SA, Warszawa

w kategorii handel i usługi - Makro Cash and Carry Poland SA, Warszawa

w kategorii organizacje użyteczności publicznej - Biblioteka Śląska w Katowicach

w kategorii administracja państwowa - Urząd Miejski w Szczecinie.

W uzasadnieniu przyznania tytułu Lidera Informatyki dla ABB Dolmel czytamy m.in. "Wpisane w cele i strategie przedsiębiorstwa narzędzia informatyczne pozwoliły nie tylko utrzymać się na konkurencyjnym międzynarodowym rynku, ale sprawiły, że przedsiębiorstwo to należy do tych, które wyznaczają dziś zasady funkcjonowania wśród przedsiębiorstw przemysłu ciężkiego". Roman Buliński, prezes zarządu i dyrektor generalny ABB Dolmel, odbierając statuetkę Lidera Informatyki powiedział: "Z punktu widzenia zakładu większe znaczenie miało przyznanie nam norm jakości ISO 9000 i ISO 14001, które świadczą o odpowiedniej jakości naszych wyrobów, a także o spełnieniu wysokich standardów, jeśli chodzi o ochronę środowiska. Ta nagroda jest jednak szczególnym wyróżnieniem dla osób tworzących u nas informatykę".

Janusz Hadryś, szef informatyki w Makro Cash and Carry, odbierając statuetkę i dziękując za uznanie osiągnięć jego zespołu, dodał: "Tytuł pozwoli nam na przyciągnięcie do firmy nowych specjalistów. Liczę, że najlepszych". Jury konkursu w uzasadnieniu przyznania tytułu dla Makro Cash and Carry zwróciło m.in. uwagę na: "Szczególny stopień zaufania osiągnięty między kierownictwem firmy a zespołem informatyki".

Stanisław Pacuk, prezes zarządu Kredyt Bank PBI, podkreślał nieocenioną rolę informatyki w strategii banku. Jury w swym uzasadnieniu m.in. podkreśliło "jakość świadczonych przez bank usług, osiągniętą dzięki właściwemu dopasowaniu rozwiązań informatycznych".

Grzegorz Fiuk, dyrektor Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego w Szczecinie, odbierając statuetkę z rąk Jolanty Sali, pełnomocnika wojewody ds. komputeryzacji w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, laureata ubiegłorocznego konkursu, zwracał uwagę na wartość, jaką wnosi informatyka do obsługi obywateli. "Informacja musi docierać jak najniżej. To zapewnia m.in. prawidłowe wywiązanie się administracji samorządowej z powinności wobec obywateli". Jury w przypadku Urzędu Miejskiego w Szczecinie zwróciło m.in. uwagę na: "Przykład Urzędu Miejskiego w Szczecinie w pokonywaniu przeszkód pojawiających się na drodze reformy administracji samorządowej w Polsce".

"Liczy się szybkość dostępu do informacji" - dziękując, mówił prof. dr hab. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Jury doceniło w uzasadnieniu przyznania tytułu Lidera Informatyki 1998 nie tylko zastosowane w bibliotece rozwiązania informatyczne, ale także fakt, że: "Biblioteka Śląska może być przykładem dla wielu nie tylko polskich, ale i europejskich instytucji tego rodzaju".

Do laureatów konkursu Lider Informatyki 1998 wystosował list Leszek Balcerowicz, wicepremier i minister finansów, w którym czytamy: "Zasłużony prestiż i zainteresowanie, jakim cieszy się ta inicjatywa, dobitnie świadczy o potrzebie i celowości organizowania konkursu, a nade wszystko o rosnącej roli informatyki w polskiej gospodarce, o coraz większych umiejętnościach Polaków w praktycznym stosowaniu nowoczesnych technologii informatycznych". (ab, fot. A. Sochoń)

Liderzy Informatyki 1998

Finaliści konkursu w kategorii przemysł. Od lewej: Roman Maret, kierownik działu informatyki British-American Tobacco Poland, Dariusz Kucz, dyrektor generalny Wrigley Poland, Wojciech Rybka, kierownik działu informatyki Wrigley Poland, Danuta Świętosławska, dyrektor działu EDP Zakładów Przemysłu Barwników "Boruta" w Zgierzu, Adam Żurek, członek zarządu ZPB "Boruta", Alina Dudzin, kierownik działu informatyki Zakładów Mięsnych "Ostróda-Morliny", i Przemysław Chabowski, prezes Zarządu "Ostróda-Morliny".

Liderzy Informatyki 1998

Roman Buliński, prezes zarządu i dyrektor generalny ABB Dolmel, przyjmuje gratulacje z rąk Jerzego Żywickiego, dyrektora zakładu informatyki ABB Zamech, ubiegłorocznego laureata konkursu.

Liderzy Informatyki 1998

Stanisław Pacuk, prezes Zarządu Kredyt Bank PBI, i Dariusz Adamowski, dyrektor Departamentu Informatyki Telekomunikacji Kredyt Bank PBI, słuchają uzasadnienia jury konkursu.

Liderzy Informatyki 1998

Janusz Hadryś, szef informatyki w Makro Cash and Carry, w chwilę po odebraniu statuetki Lidera Informatyki 1998.

Liderzy Informatyki 1998

Prof. dr hab. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach, dziękuje w imieniu swoich współpracowników.

Liderzy Informatyki 1998

Grzegorz Fiuk, dyrektor Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego w Szczecinie, ani na chwilę nie rozstawał się ze statuetką Lidera Informatyki 1998.

Liderzy Informatyki 1998

Kazimierz Szot, prezes Zarządu IDG Poland, wydawcy Computerworlda, wita gości przybyłych na uroczystą galę. Obok Grażyna Torbicka, prowadząca galę.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200