Lider innowacji

Energa-Operator ze swoim wdrożeniem smart meteringu jest pionierem polskiego rynku inteligentnej energetyki.

Energa-Operator prowadzi obecnie największe w Polsce wdrożenie inteligentnego opomiarowania, wykraczające swoją skalą poza projekty pilotażowe - de facto jest to już duży rollout. Na pierwszy ogień poszły Półwysep Helski, Drawsko Pomorskie wraz z okolicami oraz miasto Kalisz. Za nimi szybko pójdą kolejne lokalizacje.

Lider innowacji
Wdrożeniu uważnie przygląda się cały rynek - Energa jest prekursorem stosowania rozwiązań smart meteringu w Polsce. Niektórzy mnożą wątpliwości i wytykają elementy założeń, które ich zdaniem przyjęto błędnie. Inni zaś liczą na to, że Energa przetrze szlak, wyjaśni wiele spraw i doprowadzi do ustandaryzowania rozwiązań - słowem, Energa wywiąże się ze swojej roli pioniera ku pożytkowi całego rynku.

"Faktycznie, w jakiejś mierze chcemy zestandaryzować rynek po stronie dostawców, tak aby nie trzeba było za każdym razem robić konkursów piękności, polegających na tym, że dostawcy oferują nam swoje najlepsze wyroby, a my szukamy czegoś trochę innego. Chcemy, aby oferowane nam rozwiązania zawierały funkcjonalności niezbędne dla nas do prowadzenia biznesu" - mówi Robert Masiąg, pełnomocnik zarządu ds. wdrożenia sieci inteligentnej w Energa-Operator. Jego zdaniem, przydałby się jeden uniwersalny standard inteligentnego licznika dla Polski, ponieważ nie ma racjonalnych argumentów przemawiających za tym, aby licznik instalowany na południu Polski różnił się od instalowanego na północy.

Długi start

Wdrożenie poprzedziła długa analiza i żmudne prace przygotowawcze. Przy studium wykonalności było zaangażowanych ponad 80 specjalistów! Ta faza była realizowana w porozumieniu z Urzędem Regulacji Energetyki, który musiał uznać jego zasadność, by koszty projektu Energa mogła uwzględnić w taryfach (energetyka to rynek mocno regulowany i przedsiębiorstwa energetyczne w tym zakresie nie mają swobody - muszą zatwierdzać swoje cenniki u regulatora rynku, uzasadniając ponoszone wydatki).

Robert Masiąg, pełnomocnik zarządu ds. wdrożenia sieci inteligentnej w Energa-Operator

"W przypadku inteligentnego opomiarowania chcieliśmy być integratorem tego rozwiązania, żeby nie uzależnić się od konkretnego dostawcy lub technologii"

Opracowano m.in. zestawienie spodziewanych korzyści dla operatora systemu dystrybucyjnego związane z wdrożeniem sieci inteligentnej. Leżą one przede wszystkim w obszarach zmniejszenia strat sieciowych, optymalizacji nakładów inwestycyjnych oraz poprawy efektywności operacyjnej. W planach uwzględniono różne kierunki działań w horyzoncie do 2020 r. po stronie uaktywnienia odbiorcy energii (to także infrastruktura związana z obsługą elektrycznych samochodów), jakości dostaw (automatyzacja sieci dystrybucyjnej, inteligentne rozwiązania dla stacji średnionapięciowych, zwiększenie obserwowalności sieci, w tym ograniczenie kradzieży prądu). To inteligentne sterowanie siecią (w tym generacją rozproszoną) i rozwój zarządzania siecią dystrybucyjną.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200