Lider innowacji

"W przypadku inteligentnego opomiarowania chcieliśmy być integratorem tego rozwiązania, żeby nie uzależnić się od konkretnego dostawcy lub technologii" - twierdzi Robert Masiąg. Dlatego wdrożenie zostało podzielone na fragmenty, przekładające się na osobne przetargi. To przede wszystkim liczniki (kończy się instalacja pierwszych 100 tys. liczników, przetarg na kolejne 0,5 mln dobiega końca), łączność (zastosowano też łączność komórkową, którą będzie obsługiwał Polkomtel) oraz sam system AMI (centralny system IT, integrujący dane pomiarowe - jego realizatorem jest ATM Software, firma SMT Software zajmuje się weryfikacją i testowaniem stworzonych rozwiązań).

"Zależało nam, żeby otrzymać kody źródłowe do powstałego oprogramowania, ale nie ograniczamy tutaj dostawcy w tym sensie, że ma on prawo dalej rozwijać i oferować to rozwiązanie" - twierdzi Robert Masiąg.

Licznik do integracji

W pierwszym przetargu na liczniki wzięło udział 13 podmiotów. Wygrała firma oferująca mołdawskie (!) liczniki ADD Grup (wartość tego kontraktu to ok. 32 mln zł). W przetargu istotne było, żeby liczniki miały interfejs USB, pozwalający na łatwą integrację z sieciami domowymi typu HAN. "Uznaliśmy, że USB to w tej chwili najbardziej uniwersalny i przyszłościowy interfejs do komunikacji" - uważa Robert Masiąg.

Wszystkie liczniki mają dwukierunkowe interfejsy do komunikacji z wykorzystaniem techniki PLC, aby mogły przesyłać dane do koncentratorów zlokalizowanych na stacjach średniego napięcia, które są skomunikowane z centralną aplikacji z wykorzystaniem łączności w technikach 3GPP/CDMA (w koncentratorach agreguje się informacje pochodzące średnio z 50 liczników, są lokalizacje, gdzie jeden koncentrator obsługuje ich ponad 400).

"Rozważaliśmy również zastosowanie sieci WiMAX, ale okazało się, że z uwagi na konieczność uruchomienia dużej liczby stacji bazowych byłoby to mniej opłacalne rozwiązanie" - dodaje Robert Masiąg.

Energa-Operator przystąpiła w br. do międzynarodowej organizacji PRIME Alliance (PRIME = PoweRline Intelligent Metering Evolution), zrzeszającej operatorów i dostawców. Do jej głównych celów należy standaryzacja rozwiązań technologicznych w komunikacji w obszarze smart metering i smart grids.


TOP 200