Lider Informatyki w sektorze MSP

Konkurs Lider Informatyki organizowany jest od 1997 r. z inicjatywy tygodnika Computerworld. W tym roku przyznaliśmy także po raz pierwszy tytuł Lidera Informatyki MSP wśród małych i średnich przedsiębiorstw.

Konkurs Lider Informatyki organizowany jest od 1997 r. z inicjatywy tygodnika Computerworld. W tym roku przyznaliśmy także po raz pierwszy tytuł Lidera Informatyki MSP wśród małych i średnich przedsiębiorstw.

Konkurs "Lider Informatyki" ma na celu m.in. podkreślenie rosnącej roli teleinformatyki w funkcjonowaniu polskiej gospodarki. W jego trakcie wyłaniane są działające w Polsce firmy i organizacje, których dorobek wyróżnia się na tle osiągnięć innych przedsiębiorstw w obszarze zastosowań nowoczesnych technologii informatycznych.

Nagradzane są te firmy i organizacje, które dzięki wykorzystaniu technologii teleinformatycznych wzmocniły swoją konkurencyjność rynkową, zwiększyły osiągane przychody i zyski finansowe, podniosły stopień zadowolenia klientów z oferowanych towarów i usług. Spośród organizacji niekomercyjnych wyróżniane zostają te, w których technologia informatyczna wpłynęła na istotną poprawę ich funkcjonowania, a zwłaszcza realizację celów, których osiągnięcie byłoby bez niej niemożliwe.

W konkursie "Lider Informatyki" szczególną uwagę zwrócono na informatykę widzianą od strony użytkowników technologii informatycznych. Wskazano na ich sukcesy, do których kluczem była przede wszystkim identyfikacja i trafne sformułowanie potrzeb organizacji, a następnie zastosowanie odpowiednich technologii informatycznych, które w kolejnych procesach skutecznie zaspokoiły wcześniej sformułowane potrzeby.

W tym roku postanowiliśmy także docenić - w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi IT wspomagających zarządzanie - dorobek kilkudziesięciu tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw.

Laureaci wyłonieni zostają spośród przedsiębiorstw i organizacji działających w Polsce, które posiadają wyróżniające się systemy informatyczne. Zostaje im przedstawiona ankieta, na której podstawie niezależne jury wyłania finalistów. Ogłoszenie wyników tegorocznej edycji konkursu miało miejsce 27 września 2007 r. podczas uroczystej gali w Teatrze Narodowym w Warszawie.

Chętne firmy i organizacje zapraszamy do zgłaszania udziału w konkursie "Lider Informatyki 2008". Prosimy o kontakt pod adresem mailto:[email protected]


TOP 200