Lider Informatyki - w drodze do inteligentnych sieci

Ponieważ już w wielu dziedzinach dzięki nowym technologiom usługi publiczne są świadczone bezpieczniej, wygodniej i taniej, więc z całą pewnością nie zabraknie zgłoszeń do kategorii użyteczności publicznej w Konkursie Computerworld Lider Informatyki 2014. W poprzedniej edycji najlepsze okazały się wdrożenia Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

PSE w systemie energetycznym Polski utrzymują i odpowiadają za sieć wysokich napięć, która spaja cały krajowy system energetyczny, ale również łączy go z systemami krajów ościennych. PSE, jako Operator Systemu Przesyłowego, zarządzają tzw. Krajową Dyspozycją Mocy, czyli centrum decyzyjnym, które zapewnia stabilność systemu energetycznego.

Utrzymanie w sprawności złożonej maszynerii wymaga zdolności do perfekcyjnego zarządzania wielowymiarową informacją, pochodzącą z wielu źródeł. Kadra IT w PSE liczy aż 120 osób.

PSE postawiły na budowę własnej sieci telekomunikacyjnej. To zapewne największa sieć korporacyjna w Polsce. Sieć bazuje na rozbudowanych w kraju połączeniach światłowodowych. Dla sieci uruchomiono unikalny system monitorowania włókien światłowodowych, którego podstawowym elementem jest moduł pomiarowy, zawierający wbudowany reflektometr i przełącznik portów optycznych. Jedno urządzenie pozwala monitorować wiele relacji światłowodowych zbiegających się w danej lokalizacji.

W PSE działa wiele dedykowanych systemów i unikalnych rozwiązań IT. Jednym z kluczowych jest System Informatyczny Rynku Energii (SIRE) – zintegrowane rozwiązania przetwarzania danych do obsługi rynku energii elektrycznej przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP). SIRE jest wykorzystywany przez OSP do administrowania rynkiem bilansującym energii elektrycznej w Polsce, wspiera zadania związane z handlowo-technicznym bilansowaniem systemu elektroenergetycznego kraju.

Przykładem współpracy PSE ze specjalistami z innych grup energetycznych są projekty związane z sieciami inteligentnymi czy wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa systemu energetycznego. We wszystkich obszarach kluczowe są standardy i spójne systemy obiegu dokumentów oraz wymiany danych. Rola PSE w systemie sieci inteligentnych jest również wyjątkowa – projektem o znaczącej skali będzie utworzenie i zorganizowanie centralnego Operatora Inteligentnego Opomiarowania. Sebastian Klimczak, dyrektor działu teleinformatyki Polskich Sieci Elektroenergetycznych, powiedział po otrzymaniu nagrody, że jest ona wyrazem uznania dla całego zespołu i potwierdzeniem, że droga przemian zapoczątkowana w 2008 r. była słuszna. Zasłużyli na nią również klientów PSE, którzy skorzystają na inwestycjach.


TOP 200