Lider Informatyki - E-Zabrze przyjazne miasto

Polskie miasta coraz więcej inwestują w systemy pomagające im lepiej zarządzać i kontaktować się z mieszkańcami. Do 23 maja czekamy na zgłoszenia najlepszych projektów do Konkursu Computerworld Lidera Informatyki. Ubiegłoroczny laureat Urząd Miejski w Zabrzu został Liderem Informatyki sektora publicznego za to, że konsekwentnie realizuje strategię zawartą w dokumencie „E-Zabrze. Program budowy społeczeństwa informacyjnego miasta Zabrze do roku 2020”.

Kompleksowy System Obiegu Dokumentów usprawnił wymianę informacji w urzędzie i innych jednostkach miejskich, przez co choćby urlopy czy nieobecności pracowników nie spowodują zatrzymania biegu spraw.

Całościowy system teleinformatyczny w Zabrzu to nie tylko bezpośrednie ułatwienia dla urzędników czy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych, ale i mieszkańców czy przedsiębiorców działających na terenie miasta. Jakie korzyści uzyskali oni dzięki konsekwentnie prowadzonej polityce rozwoju ICT? Zabrzański magistrat udostępnia online aż 144 różne usługi z szeregu dziedzin, takich jak: podatki, działalność gospodarcza, sprawy meldunkowe, geodezja, komunikacja itd. System teleinformatyczny Zabrza to w sumie 34 moduły dotyczące najróżniejszych obszarów działania miejskiego samorządu. KSOD działa w ramach Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP), łączącej śląskie samorządy.

Włodarze miasta postanowili połączyć rozwój infrastruktury informatycznej z remontami dróg, powołując Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej.

Innym projektem zgłoszonym przez Zabrze jako wdrożenie w kategorii „Telekomunikacja” jest rozwój miejskiej sieci szerokopasmowej pod nazwą Silesianet. Nie dość, że tworzona jest ona w najnowocześniejszej technologii mikrokanalizacji, co wydatnie ułatwi późniejsze tworzenie odgałęzień, to jeszcze projekt pomyślany został jako potencjalne wsparcie dla budżetu miasta. Część tworzonej infrastruktury zostanie przeznaczona do wykorzystania dla komercyjnych operatorów, którzy za jej używanie będą ponosić koszty. Z tego względu dofinansowanie projektu z UE wyniosło „jedynie” 40% całości kwoty. Obecnie, po zakończonym pierwszym etapie wdrożenia, z tej nowoczesnej sieci światłowodowej korzysta 56 miejskich jednostek organizacyjnych. Docelowo korzystać ich będzie 131.

Oprócz rozbudowanej infrastruktury teleinformatycznej i zdolności organizacyjnych, zabrzański magistrat może także pochwalić się wyjątkową skutecznością w realizacji postępowań przetargowych na wdrożenia z zakresu ICT. Od kiedy w Zabrzu rozbudowywane są te rozwiązania, urzędnicy ani razu nie powtarzali przetargu.

Podczas Gali wręczania nagród w rozmowie z reporterami Computerworld TV Ewa Weber, sekretarz miasta Zabrze powiedziała, że wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów, skróciło czas załatwiania spraw, umożliwiło wygodne raportowanie i przekazanie informacji zwrotnej klientowi. Jej zdaniem największym sukcesem wdrożenia jest to, że pracownicy nie czekali na to, co zaproponuje dział IT, ale sami podsuwali rozwiązania.


TOP 200