Lider Informatyki 2002

Po raz szósty, podczas uroczystej gali w Teatrze Narodowym, przyznaliśmy tytuły Liderów Informatyki. Jak co roku nagrodziliśmy przedsiębiorstwa i organizacje mogące poszczycić się dużymi osiągnięciami w wykorzystaniu technologii informatycznych, w następujących kategoriach: Przemysł, Finanse i bankowość, Handel i usługi, Organizacje użyteczności publicznej oraz Administracja państwowa.

Celem konkursu jest podkreślenie rosnącej roli informatyki w funkcjonowaniu polskiej gospodarki i administracji publicznej. Konkurs Lider Informatyki jest szczególnym wydarzeniem nie tylko dla branży informatycznej, ale również dla najlepiej zinformatyzowanych przedsiębiorstw i instytucji w Polsce. Honorowy patronat nad konkursem objęli Prezydent RP – Aleksander Kwaśniewski, Prezes Rady Ministrów – Leszek Miller oraz Minister Nauki i Informatyzacji prof. dr hab. Michał Kleiber.

W kategorii Przemysł nominowani do tytułu byli:

ALSTOM Power sp. z o.o., Elbląg, Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne "BELMA" SA, Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk, Grupa Polska Sanitec sp. z o.o., Koło, Laboratorium Kosmetyczne dr Irena Eris SA, Piaseczno, Thomson multimedia Polska sp. z o.o., Piaseczno, Zakład Wyrobów Metalowych "STAKO", Słupsk. Tytuł Lidera Informatyki 2002 otrzymał ALSTOM Power.

Zobacz również:

W kategorii Finanse i bankowość:

Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA, Kraków, BRE Bank SA Bankowość Detaliczna mBank i MultiBank, Warszawa,Volkswagen Bank Polska SA, Warszawa. Zdobywcą tytułu Lider Informatyki 2002 został BRE Bank SA Bankowość Detaliczna mBank i MultiBank.

W kategorii Handel i usługi:

BP Polska sp. z o.o., Kraków, Łódzka Centrala Materiałów Budowlanych "Budo-Hurt" SA, Masterlink Express sp. z o.o., Warszawa, Rovita sp. z o.o., Niedomice i Statoil Lubricants sp. z o.o. (Grupa Statoil), Kraków. Tytuł Lidera Informatyki 2002 otrzymał BP Polska.

W kategorii Organizacje użyteczności publicznej:

Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki, Warszawa, Książnica Pomorska im. St. Staszica, Szczecin, Śląska Regionalna Kasa Chorych, Katowice, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów. Liderem Informatyki 2002 została Śląska Regionalna Kasa Chorych.

W kategorii Administracja państwowa:

Kancelaria Sejmu, Warszawa, Komenda Główna Straży Granicznej, Warszawa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, Urząd Miasta Chorzów, Urząd Miejski w Zielonej Górze. Liderem Informatyki 2002 została Komenda Główna Straży Granicznej.

W pracach jury konkursu uczestniczyli: Paweł Hajdan, Ludwik Maciejec, Wiesław Paluszyński, Bogdan Pilawski i Wojciech Raducha.

W dniu Gali odbyła się w Pałacu Staszica PAN dyskusja na temat „Roli informatyki w strategii biznesowej” do udziału w której zaproszone zostały firmy i organizacje nominowane do tytułu Lider Informatyki 2002 oraz wszyscy laureaci z lat ubiegłych. Konferencję otworzył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji Minister Wojciech Szewko.

Wkrótce na stronach Computerworld online zamieścimy fotoreportaż z gali Lider Informatyki 2002.

Więcej o konkursie Lider Informatyki 2002:

http://www.computerworld.pl/lider/2002/Liderzy.html


TOP 200