Liczby, fakty, prognozy

Wykorzystanie Internetu w firmach. Nowości e-żargonu. Sieć wielojęzyczna. Inicjowanie i finansowanie rozwiązań biznesu elektronicznego.

Wykorzystanie Internetu w firmach. Nowości e-żargonu. Sieć wielojęzyczna. Inicjowanie i finansowanie rozwiązań biznesu elektronicznego.


TOP 200