Liczą się wiedza i pieniądze

Cisco zmienia program partnerski.

Cisco zmienia program partnerski.

Dotychczas na status partnera handlowego największy wpływ miała wysokość obrotów. Teraz dodatkowym czynnikiem będzie poziom znajomości technologii Cisco.

"Wprowadzając od lipca br. nowy program, zamierzamy przede wszystkim ujednolicić i zara- zem uprościć zasady współpracy z partnerami handlowymi" - mówi Jacek Kuźmicki, odpowiedzialny za kanał sprzedaży w . Kolejnym celem jest podniesienie kwalifikacji firm współpracujących z Cisco.

Więcej inżynierów

Aktualna będzie trójstopniowa hierarchia firm partnerskich: Premier, Silver i Gold.

Uzyskanie statusu złotego partnera będzie oznaczać m.in. konieczność zatrudniania 4 inżynierów z tytułami CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert), po 4 pracowników z tytułami CCNA (Cisco Certified Network Associate) lub CCDA (Cisco Certified Developer Associate) oraz ich odpowiednikami w wersji Pro (Cisco Certified Network Professional lub Developer Professional). Firmy takie muszą zatrudniać również 4 wykwalifikowanych handlowców (Cisco Sales Expert), dysponować własnym laboratorium i zapewniać klientom całodobowe wsparcie techniczne. Obecnie status złotego partnera Cisco w Polsce mają tylko i ComputerLand.

O uzyskanie statusu Silver będą mogły się ubiegać firmy zatrudniające co najmniej 8 pracowników z certyfikatami, w tym dwóch z tytułami CCIE. Status Silver uzyskały firmy 2Si oraz Alma. Tytuł Premier Certified Partner otrzymają firmy zatrudniające co najmniej 3 pracowników certyfikowanych, w tym dwóch z tytułami CCNA lub CCDA i jednego handlowca. W Polsce takich firm jest ok. 30. Cisco nie przewiduje zmian wśród dystrybutorów. Pozostaną nimi STGroup, Techmex i Tech Data.

Obowiązkowa specjalizacja

Cisco wprowadza jednocześnie program obowiązkowych specjalizacji. Każda firma partnerska musi uzyskać certyfikaty potwierdzające jej kompetencje w wybranych dziedzinach: zarządzaniu siecią, telefonii IP, sieciach VPN i sieciach bezprzewodowych. Dla firm o statusie Gold będzie konieczne uzyskanie certyfikatów z co najmniej 3 specjalizacji, dla Silver wystarczą 2, a Premier Partner będą musiały zdobyć co najmniej 1 specjalizację. Szkolenia mają być przeprowadzane w auto-ryzowanych ośrodkach firm Hector, Solidex i Techmex.


TOP 200