Liczą się usługi

Już niedługo na serwerach WWW będzie można oglądać nie tylko strony w formatach HTML i ASP, ale również w formacie WML - przeznaczonym do prezentacji informacji na urządzeniach przenośnych wyposażonych w obsługę protokołu WAP.

Już niedługo na serwerach WWW będzie można oglądać nie tylko strony w formatach HTML i ASP, ale również w formacie WML - przeznaczonym do prezentacji informacji na urządzeniach przenośnych wyposażonych w obsługę protokołu WAP.

Z technicznego punktu widzenia stworzenie serwisu udostępniającego dane za pośrednictwem protokołu WAP nie jest złożone. Sprowadza się do przygotowania plików WML, które są odpowiednio formatowane i wyświetlane na telefonie wyposażonym w mikroprzeglądarkę, obsługującą standard WAP/WML. Osoby, które mają już doświadczenie w pisaniu programów w WML, twierdzą, że nie różni się to istotnie od przygotowywania stron HTML lub ASP udostępnianych przez internetowe. Problemem nie jest napisanie aplikacji, lecz odpowiednie jej zaprojektowanie.

Na małym i dużym ekranie

Strony pisane w WML są wyświetlane na małym ekraniku telefonu komórkowego, który oferuje małą rozdzielczość (np. 100 x 65 pikseli). Utrudnieniem jest fakt, że ekrany nie są ustandaryzowane i praktycznie każdy model telefonu pozwala na wyświetlanie innej liczby znaków w jednej linii. Dlatego bardzo istotna jest praca projektanta aplikacji, którego zadaniem jest m.in. określenie uniwersalnego wyglądu interfejsu użytkownika.

Niewątpliwie jednak zaletą technologii WAP w stosunku do wiadomości tekstowych SMS jest to, że stwarza ona szansę na standaryzację interfejsu systemów powiadamiania, stosowanych przez operatorów telekomunikacyjnych. "Dotychczas firma udostępniająca specjalizowane serwisy za pośrednictwem SMS była zmuszona przygotowywać trzy wersje do rozesłania za pośrednictwem trzech różnych centrów SMS polskich operatorów. Niestety, format danych wejściowych w każdym przypadku jest inny" - mówi Jacek Diehl, dyrektor firmy DCS Computer Consultants Group zajmującej się tworzeniem rozwiązań służących do powiadamiania za pośrednictwem faksów, poczty elektronicznej oraz WAP i SMS. WAP jest specyfikacją standardową i poprawnie przygotowana strona w formacie WML powinna wyglądać tak samo, bez względu na oprogramowanie stosowane przez operatora serwera WAP, realizujące dostęp do danych w formacie WML.

Producenci telefonów i serwerów WAP udostępnili już narzędzia programistyczne i API, umożliwiające przygotowywanie aplikacji w języku WML. Problemem pozostaje testowanie tych dotąd przygotowanych. Testów w ograniczonym zakresie można dokonać na programowych symulatorach telefonów (symulator taki udostępniła m.in. Nokia). Prawdziwe testy będą mogły być przeprowadzone dopiero wtedy, gdy operatorzy telekomunikacyjni udostępnią własne operatorskie serwery WAP, umożliwiające zestawianie sesji komunikacyjnych z poziomu telefonu.

WAP nowych możliwości

Istotą WAP jest dostęp online. To odróżnia tę technologię od SMS i pozwala wykorzystać ją do nowych zastosowań. Obecnie obowiązująca specyfikacja protokołu WAP 1.1 wymusza zainicjowanie sesji komunikacyjnej przez telefon. Sytuacja ta zmieni się po zakończeniu standaryzacji WAP 1.2, co zapowiadane jest na listopad br. Nowa wersja protokołu umożliwi bowiem inicjowanie sesji komunikacyjnej przez serwer WAP, a co za tym idzie, pozwoli realizować usługi typu push. Telefonów wyposażonych w obsługę WAP 1.2 nie należy spodziewać się jednak na rynku wcześniej niż w drugiej połowie przyszłego roku.

To, jakie serwisy zostaną udostępnione w pierwszej kolejności dzięki technologii WAP, będzie zależeć od operatorów telefonii komórkowej. Oni zarządzają najważniejszym elementem systemu - serwerem WAP. Zapewne najszybciej będą dostępne proste usługi, takie jak serwisy informacyjne o walutach, pogodzie, kursach akcji itp. Zapewne świadczeniem usług przez WAP będą zainteresowane banki, które mogłyby informować klientów o stanie konta, a nawet pozwalałyby dokonać operacji finansowych.

Oprócz usług masowych, istotne znaczenie dla rozwoju technologii WAP będą miały usługi, które firmy będą oferować pracownikom, partnerom i klientom. Pojawią się więc zastosowania bardziej specjalizowane. "Przykładowo, faks ze zgłoszeniem problemu przesłany do firmy serwisowej będzie powodował wysłanie SMS do odpowiedniego serwisanta. Po otrzymaniu takiego komunikatu serwisant będzie mógł połączyć się z poziomu telefonu WAP ze swoim serwerem, przeczytać faks, a następnie połączyć się z serwisowanym systemem i interakcyjnie, za pomocą mikroprzeglądarki, dokonać diagnostyki systemu i w prostych przypadkach również jego naprawy" - mówi Jacek Diehl.

Druga strona medalu

Specjaliści zwracają uwagę, że WAP nie jest rozwiązaniem idealnym do wszystkich zastosowań. Wymusza na programistach uczenie się nowych narzędzi do tworzenia aplikacji. To z pewnością zawęża krąg zainteresowanych opracowywaniem profesjonalnych serwisów informacyjnych i usług dla telefonów komórkowych. "Idealnym rozwiązaniem byłby telefon komórkowy, wyposażony w pełną przeglądarkę WWW, obsługującą standardy HTML i XML włącznie z opracowywanymi właśnie rozszerzeniami umożliwiającymi efektywne wykorzystanie tych standardów w sieciach telefonii komórkowej. Wtedy, zgodnie z wizją Microsoftu, wszystkie urządzenia: telefony, komputery naręczne oraz komputery przenośne i stacjonarne, mogłyby korzystać z jednego interfejsu i jednego standardu dostępu do informacji" - mówi Jacek Diehl.

Już wkrótce pojawią się na rynku komputery wyposażone w system klasy Windows CE, oferujące użytkownikowi ekran znacznie lepszy od szaroburego, trudnego do odczytania wyświetlacza telefonu, ze standardową przeglądarką internetową, własnym numerem IP, wbudowaną obsługą technologii Voice over IP i funkcjami komunikacji bezprzewodowej. Komputer taki z powodzeniem będzie mógł być wykorzystywany zarówno jako telefon, jak i terminal umożliwiający dostęp do danych korporacyjnych. "Rozwiązania takie będą adresowane do najbardziej wymagających klientów. Zdecydowanej większości użytkowników sieci komórkowych wystarczy telefon wyposażony w SMS lub WAP" - mówi Jacek Diehl.


TOP 200