Licencyjnych dylematów ciąg dalszy

W ubiegłym roku Microsoft zaproponował klientom nowy plan licencyjny dający prawo do aktualizacji oprogramowania w zamian za wnoszenie opłat w wysokości 1/3 jego wartości co rok przez trzy lata.

W ubiegłym roku Microsoft zaproponował klientom nowy plan licencyjny dający prawo do aktualizacji oprogramowania w zamian za wnoszenie opłat w wysokości 1/3 jego wartości co rok przez trzy lata.

Nie wszyscy klienci podeszli entuzjastycznie do tego pomysłu. W roku 2003 po konsultacjach z klientami program Software Assurance (SA) poddano reformie. Microsoft zdecydował się na ustępstwa, m.in. wprowadzono możliwość instalowania oprogramowania na komputerze domowym w ramach licencji firmowej, obniżenie wysokości opłaty za wsparcie techniczne z 29 do 25% rocznie. Choć nadal SA budzi zastrzeżenia części klientów, mimo ograniczonego popytu na technologie informatyczne, Microsoft osiągnął w 2003 r. wzrost przychodów z licencji.

Sun Microsystems powraca tymczasem do idei licencjonowania "per użytkownik", ale w nieco innym stylu niż tradycyjny. Wydając pakiet Java Enterprise System (wszystkie ważniejsze systemy serwerowe, m.in. poczta, LDAP, serwer aplikacji itd.), Sun zdecydował się oferować go w cenie 100 USD rocznie za pracownika. Jeżeli klient zdecyduje się wdrożyć również pakiet biurowy Java Desktop System (Linux, Star-Office, Mozilla itd.), cena JES spada do 50 USD za licencję. Równolegle Sun chce podpisywać umowy z rządami, eksperymentując z licencjonowaniem "per obywatel", mając na celowniku zwłaszcza kraje rozwijające się oraz te, w których administracja nie chce płacić za oprogramowanie Microsoftu.

Podczas jesiennej konferencji OracleWorld swoje wątpliwości odnośnie do stosowanych dotychczas sposobów licencjonowania oprogramowania wyrażał także Larry Ellison. Według niego model oparty na liczbie procesorów staje się coraz mniej zgodny z oczekiwaniami klientów i powinien być zastąpiony stałą opłatą roczną, niezależną od liczby wykorzystywanych kopii oprogramowania, serwerów, procesorów i użytkowników. Na razie Oracle nie przedstawił jednak żadnych oficjalnych propozycji zmian w umowach licencyjnych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200