Licencjonowanie serii Cisco Catalyst 9200 – przełączniki z doskonałym DNA

Przy wyborze przełącznika Cisco Catalyst z serii 9200 należy wybrać sposób licencjonowania. Cisco oferuje rozwiązanie DNA (Digital Network Architecture), które zostało stworzone z myślą o sieciach opartych na intencjach (Intent-based networking - IBN). Dzięki temu rozwiązania Cisco mogą automatyzować wiele zadań i zapewniać dostępność usług sieciowych w sieci WAN oraz w sieciach na terenie siedziby firmy i jej oddziałach.

Co zapewnia oprogramowanie Cisco DNA? Kluczowe cechy:

Automatyzacja, analizy i integracja z IT

Korzystając z rozwiązania Cisco możemy wyświetlać i analizować sieć jako całość, konfigurować urządzenia na podstawie przyjętych zasad, a także szybciej rozwiązywać problemy z wykorzystaniem analityki wspomaganej przez sztuczną inteligencję.

Gotowość na świat multi-cloud

Cisco stawia na optymalizowanie działania aplikacji, zapewnia bezpieczny dostęp chmurowy, a także udostępnia prosty system zarządzania z poziomu jednego kokpitu (dashboard) administratora. Do tego zyskujemy dostęp do rekomendacji Cisco, dzięki którym możemy lepiej planować dalsze działania i przeprowadzać prognozy.

Wykrywanie i ograniczanie zagrożeń

Z rozwiązaniami Cisco zyskujemy dostęp i wgląd do wszystkich urządzeń, aplikacji, procesów i użytkowników. Pozwala to na lepsze i bezpieczniejsze zarządzanie organizacją, a także przyspiesza reagowanie na wszelkie incydenty i zmniejsza skalę cyber ataków.

Integracja z innymi rozwiązaniami

Możemy rozszerzyć sieć IBN również na data center i chmurę. Do tego zyskujemy możliwość wprowadzania i monitorowania wspólnych polityk bezpieczeństwa, jak również łatwiejsze zapewnienie zgodności z przepisami obowiązującymi w naszej branży.

Licencjonowanie serii Cisco Catalyst 9200 – przełączniki z doskonałym DNA

Gotowość na sieci IBN

IBN to technologia, która realizuje ideę sterowanej programowo infrastruktury sieciowej, opartej na koncepcji rozdzielenia warstwy operacyjnej od infrastruktury fizycznej, a także automatyzacji procesów i zadań związanych z monitorowaniem i zarządzaniem systemem.

Jak podają analitycy Gartnera, kryteria definiujące sieć IBN to:

  • Mechanizmy translacji i weryfikacji intencji. Określnie to dotyczy możliwości przekształcenia zgłaszanych przez administratora żądań dotyczących sposobu funkcjonowania sieci w polecenia, które generuje oprogramowanie, by wymusić realizację zdefiniowanej przez niego polityki działania systemu.
  • Automatyczne wdrażanie zmian. Systemy IBN powinny automatycznie modyfikować konfigurację i stan sieci zgodnie z żądaniami zgłaszanymi przez jej administratora.
  • Szczegółowa wiedza o stanie sieci. Kluczowym elementem IBN jest moduł umożliwiający zbieranie i analizę informacji dotyczących bieżącego stanu oraz wszystkich zdarzeń w systemie sieciowym.
  • Dynamiczna optymalizacja, modyfikacja i korygowanie błędów. System IBN powinien automatycznie dopasowywać konfigurację do zmian występujących w sieci i utrzymywać jej stan zgodnie ze zdefiniowanymi wymaganiami.

Przełączniki Cisco Catalyst z serii 9200 wraz z oprogramowaniem DNA doskonale nadają się do tworzenia i rozwijania sieci IBN. Ułatwiają zarządzanie procesami cyfrowej transformacji oraz zapewniają niezawodne działanie systemu, zgodnie z zaplanowanymi funkcjami. Administrator sieci może zdefiniować wymagania dotyczące działania sieci – czyli wprowadzić swoje intencje – a oprogramowanie zarządzające siecią przeprowadzi wtedy należytą konfigurację, by spełnić te wymagania.

Licencjonowanie Cisco DNA

Wraz z rodziną Cisco Catalyst 9000 firma wprowadziła nowe i uproszczone licencjonowanie w postaci licencji podstawowych oraz dodatkowych.

W tabeli poniżej prezentujemy kombinacje licencji wieczystych i subskrypcyjnych, które należy zakupić:

Połączenia licencji
Cisco DNA Premier Cisco DNA Advantage Cisco DNA Essentials
Network Essentials Nie Nie Tak
Network Advantage Tak Tak Nie*

(*) – Kiedy będziemy odnawiać licencję, możemy wtedy zakupić Cisco DNA Essentials do współpracy z Network Advantage.

Pakiet licencji wieczystej. Obejmuje opcje licencjonowania Network Essentials oraz Network Advantage, które są powiązane ze sprzętem. Pakiety licencyjne obejmują tutaj podstawowe funkcjonalności przełączników, zarządzanie automatyzacją, rozwiązywanie problemów i wybrane funkcje zaawansowane.

Pakiet licencji subskrypcyjnych. Obejmuje opcje Cisco DNA Essentials oraz Cisco DNA Advantage. Poza dodatkowymi zaawansowanymi funkcjami przełączników , pakiety te zapewniają m.in. pełny dostęp do Cisco DNA Center. Licencje subskrypcyjne Cisco DNA są obowiązkowe na min. okres 3 lat przy zakupie przełącznika.

Jeśli chodzi o samo użytkowanie licencji, jest to określone w danym pakiecie. I tak, licencje wieczyste są zawsze stałe i nie mają daty wygaśnięcia, natomiast licencje subskrypcyjne należy wykupić na okres 3, 5 lub 7 lat.

Więcej informacji znajdziesz na stronie.

Elastyczne rozwiązania finansowe które wspierają osiąganie celów biznesowych

Program Cisco Capital ułatwia firmom uzyskanie dostępu do odpowiednich rozwiązań technologicznych, a przez to – do osiągania założonych celów biznesowych, przeprowadzania transformacji cyfrowej i utrzymania konkurencyjności na rynku.

Cisco pomaga zmniejszyć TCO (Total Cost of Ownership - całkowity koszt posiadani), zaoszczędzić kapitał i przyspieszyć wzrost. Elastyczne rozwiązania finansowe funkcjonują w ponad 100 krajach, w tym w Polsce, i obejmują zakup sprzętu, oprogramowania, usług a nawet uzupełniającego sprzętu firm trzecich w ramach łatwych, przewidywalnych płatności.

Easylease 0%

Dla projektu w architekturze Cisco, której koszt przekracza 15 tys. zł uzyskamy dostęp do3-letniej oferty 0%. Spłaty można dokonać w miesięcznych ratach, aby w pełni korzystać z posiadanego sprzętu i oprogramowania. Co więcej, wszystkie rozwiązania – sprzęt, aplikacje, usługi i subskrypcje – możemy ująć w jednej umowie. Easy Lease 0% umożliwia sfinansowanie projektu do wartości 1 350 000 zł.

Zasady działania:

Odsetki 0% przez 3 lata

easylease to 36-miesięczny plan płatności. Wystarczy dodać wybrany sprzęt, oprogramowanie i koszty usług, a następnie podzielić to przez 36. To kwota, którą będziemy płacić co miesiąc.

Na zakończenie umowy

Na koniec umowy leasingu możemy albo zwrócić środek trwały, albo zapłacić 1 proc. wartości projektu i zostać jego właścicielem.

Kwalifikowalność produktu

Dla zakupów od 15 tys. zł do 1 350 000mln zł. 70% łącznej ceny zakupu (łącznie dla urządzeń, oprogramowania i usług). Urządzenia muszą stanowić 10% wydatków na produkty Cisco.


Planujesz inwestycje w przełączniki?


Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem oferty specjalnej na Cisco Catalyst z serii 9200 wypełnij poniższy formularz.


Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych zebranych przez IDG Poland S.A. partnerowi biznesowemu - firmie Cisco Systems Poland Sp. z o.o. w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług tej firmy. Przyjmuję do wiadomości, że w momencie przekazania moich danych partnerowi biznesowemu IDG Poland S.A. staje się on również administratorem moich danych.
Zapisz się
na bezpłatne
testy