Licencje zostaną obłożone 22-proc. podatkiem VAT

Rada Ministrów przyjęła projekt objęcia 22-proc. podatkiem VAT usług polegających na udzieleniu licencji i sublicencji.

Rada Ministrów przyjęła projekt objęcia 22-proc. podatkiem VAT usług polegających na udzieleniu licencji i sublicencji.

Rząd zdecydował ponadto - ze względu na fakt, iż umowy dotyczące tego typu usług są zawierane na długie okresy - że zostaną wprowadzone przepisy przejściowe. Miałyby one sprawić, iż licencje udzielone na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy nie byłyby opodatkowane, pod warunkiem jednak że zostaną wcześniej zarejestrowane.

Rząd oczekuje, że nowelizacja przyczyni się do uporządkowania obrotu licencjami, w tym licencjami na oprogramowanie. Dotychczas, zgodnie z ustawą z 1993 r., 22-proc. podatkiem VAT było objęte tylko oprogramowanie "na maszynowych nośnikach informacji". Udzielanie licencji na korzystanie z programów komputerowych pozostawało poza regulacją ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z oficjalną interpretacją wydaną przez Ministra Finansów, udzielenie licencji nie jest sprzedażą towaru ani świadczeniem usługi, dlatego też nie podlega opodatkowaniu VAT. Z interpretacją tą pozostaje w sprzeczności praktyka urzędów skarbowych. Urzędnicy swobodnie interpretują przepisy, kwestionując nazywanie niektórych umów licencjami. Przedstawiciele firm produkujących i dystrybuujących oprogramowanie znaleźli się pomiędzy młotem a kowadłem: bez względu czy naliczali VAT czy nie, groziły im wysokie kary nakładane przez urzędników kontroli skarbowej. Ukoronowaniem chaosu dotyczącego opodatkowania licencji była seria kontroli wśród producentów oprogramowania, rozpoczęta pod koniec 2000 r. (pisaliśmy o tym w CW 23/2001 i 28/2001).

"Branża od kilku lat walczy o opodatkowanie VAT-em licencji. Na radość przyjdzie jednak poczekać do momentu pojawienia się ostatecznej wersji nowelizacji ustawy" - mówi Wojciech Grzybek, prezes firmy Heuthes, jednej z kontrolowanych firm. Niektóre sformułowania w projekcie budzą wątpliwości. Nie jest jasne, co ustawodawca miał na myśli mówiąc o "zarejestrowaniu" oprogramowania.

Projekt nowelizacji ustawy został skierowany do Sejmu. Nie wiadomo więc kiedy dokładnie nowe przepisy wejdą w życie. Jeśli ustawa zyska akceptację Sejmu i Senatu, stanie się to z pewnością w przyszłym roku.


TOP 200