Licencje ERP w stylu vintage

Zwoltex SA szuka klientów na nie zakupione licencje systemu SAP R/3. Właściciel firmy zdecydował o powrocie do starego systemu.

Zwoltex SA szuka klientów na nie zakupione licencje systemu SAP R/3. Właściciel firmy zdecydował o powrocie do starego systemu.

Pod koniec marca br. w ogólnopolskim dzienniku pojawiło się ogłoszenie następującej treści: "Zwoltex Spółka Akcyjna Fabryka Wyrobów Frotowych i Kocowych w Zduńskiej Woli oferuje do okazjonalnej sprzedaży licencję SAP R/3. Licencja zawiera następujące moduły funkcyjne: (...) oraz system zarządzania bazami danych MS-SQL na 100 użytkowników. (...) Istnieje możliwość uaktualnienia oprogramowania do my SAP.com".

Nowy niechciany

Umowa na sprzedaż licencji i wdroże- nie systemu SAP R/3 została zawarta 26 kwietnia 2000 r. między Ster-Projektem a Zwolteksem, kierowanym przez ówcze-snego prezesa Macieja Wyżykowskiego. Zgodnie z założeniami, wdrożenie miało trwać półtora roku. Do końca 2000 r. wdrożono i uruchomiono moduły finansów, sprzedaży, dystrybucji, gospodarki remontowej i materiałowej. Rok 2001 miał być poświęco- ny na wdrożenie modułu produkcyjnego. Na przełomie lutego i marca ub.r. wdrożenie wstrzymał ówczesny zarząd.

"Projekt nie przebiegał po naszej myśli. Jego budżet przekroczono jeszcze przed rozpoczęciem wdrożenia modułu produkcyjnego. Rada nadzorcza od początku wyrażała zdecydowany sprzeciw przeciwko wdrożeniu, tym bardziej że od kilku lat poprawnie działało oprogramowanie EuroSystem i nie było potrzeby wydawania pieniędzy na R/3, zwłaszcza że Zwoltex jest przedsiębiorstwem jednozakładowym, bez złożonej produkcji" - mówi Dariusz Kordala, od kwietnia 2001 r. wiceprezes zarządu Zwoltex SA, pełniący wcześniej funkcję członka Rady Nadzorczej.

Nowy właściciel, stary system

W kwietniu 2001 r. Pekao Fundusz Kapitałowy sprzedał pakiet kontrolny akcji Zwolteksu prywatnemu inwestorowi, Pawłowi Wajchertowi, właścicielowi pakietów kontrolnych w fir- mach włókienniczych Sigmatex i Elko, co pociągnęło zmianę zarządu. Wdrożone moduły R/3 funkcjonowały w Zwolteksie od stycznia do czerwca 2001 r., po czym nowy zarząd podjął decyzję o powrocie do pakietu EuroSystem.

W lipcu 2001 r. Zwoltex rozwiązał za zgodą SAP umowę o świadczenie usług typu maintenance. W chwili rezygnacji z systemu Zwoltex nie spłacił całkowi- cie kosztów wdro- żenia i początkowo zaproponował SterProjektowi odsprzedaż licencji w zamian za likwidację zadłu-żenia w wysokości 700 tys. zł, na co partner SAP nie wyraził zgody. Ostatecznie spłatę kosztów projektu, zafakturowanych przez SterProjekt i zaakceptowanych przez poprzedni zarząd, rozłożono na 10 rat, które są spłacane przez Zwoltex. Jednocześnie firma podjęła działania zmierzające do odsprzedaży licencji SAP R/3 na rynku wtórnym.

Kupiec poszukiwany

Trudno powiedzieć, czy ta próba sprzedaży się powiedzie. System zakupiono w określonej konfiguracji modułowej i dla określonej liczby użytkowników, co może znacznie ograniczać grono potencjalnych kupców. Piotr Milewski, dyrektor ds. współpracy z partnerami w SAP Polska, nie wyklucza jednak możliwości negocjacji ostatecznej konfiguracji systemu. Chociaż Zwoltex rozwiązał umowę na maintenance i nie ma zaleg-łości z tego tytułu wobec SAP, potencjalny nabywca licencji będzie musiał opłacić koszty tej usługi od lipca 2001 r. do chwili sprzedaży systemu. Stanowi to ok. 17% wartości licencji w skali roku.

"Zgodnie z naszą interpretacją, od lipca 2001 r. do momentu sprzedaży system nie jest użytkowany, nie obowiązują więc opłaty za jego utrzymanie" - mówi Dariusz Kordala. "Żadne opłaty nie są nam należne od Zwol- teksu, natomiast nowy nabywca jest zobligowany do opłacenia kosztów maintenance - a więc pośrednio rozwoju systemu i jego aktualizacji - w tym czasie" - wyjaśnia Piotr Milewski.

Niejasne intencje

Niektórzy obserwatorzy tego pro-jektu są zdania, że nowy zarząd nie myśli o rozwoju firmy, lecz dąży do jej podzielenia na części w celu ich odsprzedaży oraz wyciągnięcia z firmy - która w tej chwili jest w złej kondycji finansowej - jak największej ilości gotówki. Opinie te pojawiły się m.in. po tym, jak nowy właściciel zwolnił 100 osób z 900-osobowej załogi Zwolteksu. "Zwolnienia osób wynikały z naturalnego przerostu zatrudnienia w spółce i konieczności szybkiego obniżenia kosztów, a nie z likwidacji czy podziału firmy. W ciągu roku od chwili przejęcia wzrosła o ok. 40% produkcja firmy. Wzrasta też eksport. Firma nie zostanie podzielona czy zlikwidowana" - odpowiadają na zarzuty przedstawiciele zarządu Zwoltex.

Za duże koszty

Zdaniem Dariusza Kordali, nie inwestuje się w przedsięwzięcia, które zostaną odsprzedane. Nowy właściciel Zwolteksu zainwestował w nowy park maszynowy przędzalni, tkalni i wykończalni ok. 5 mln zł. Tymczasem ubiegłoroczna strata netto spół-ki jest m.in. efektem przeznaczenia 3 mln zł na zakup licencji i wdrożenie SAP R/3. "W pierwszym kwartale tego roku odnotowaliśmy zysk netto i kondycja naszej firmy stale się poprawia" - komentują przedstawiciele firmy ze Zduńskiej Woli.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200