Liberty Alliance jednolita identyfikacja w sieci

Powstałe niecały rok temu konsorcjum Liberty Alliance Project (http://www.projectliberty.org ), skupiające firmy z branży telekomunikacyjnej, udostępniło wersję 1.0 specyfikacji do ujednoliconej identyfikacji w sieci.


TOP 200