Lepszy rok Cisco

W zakończonym roku finansowym 2002 Cisco Systems odnotowało 15-proc. spadek przychodów, firma wypracowała za to dodatni wynik netto. Cisco poinformowało o rozszerzeniu programu skupu akcji – do września 2003 roku planuje wykupić z rynku i umorzyć papiery o łącznej wartości 8 mld USD.

Przychody firmy w IV kwartale zakończonego roku finansowego wyniosły 4,8 mld USD. Oznacza to 12-proc. wzrost w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym. Zysk netto wyniósł 772 mln USD, a zysk pro forma – bez uwzględniania kosztów przejęć, podatku dochodowego od opcji zrealizowanych dla pracowników i kosztów jednorazowych – wyniósł 1 mld USD, czyli 14 centów na akcję (w prognozach zakładano 12 centów na akcję).

Na koniec roku firma odnotowała 18,9 mld USD przychodów, czyli o 15% mniej niż w roku ubiegłym. Cisco odnotowało za to, w odróżnieniu od poprzedniego roku, dodatni wynik netto. Zysk pro forma za rok finansowy 2002 wyniósł 2,9 mld USD (39 centów na akcję), a zysk netto – 1,9 mld USD. Rok wcześniej firma odnotowała stratę netto w wysokości 1 mld USD i zysk pro forma w wysokości 3,1 mld USD. Z końcem roku obrachunkowego 2002 Cisco miało 21,5 mld USD w gotówce, papierach wartościowych i inwestycjach – o 6,6 mld USD więcej niż na początku roku.

Zobacz również:

Jednocześnie Cisco zapowiedziało rozszerzenie programu wykupu swoich akcji. We wrześniu ub. roku Cisco Systems zapowiedziało wykupienie i umorzenie w ciągu dwóch lat swoich akcji o wartości 3 mld USD – notowania akcji spółki oscylowały wówczas około 60 USD. Dotychczas skupiono akcje o wartości 2 mld USD. Obecnie na ten cel przeznaczono dodatkowe 5 mld USD, tak, że w sumie wartość wykupionych i umorzonych do września 2003 roku akcji ma wynieść 8 mld USD. Wczoraj przed ogłoszeniem wyników finansowych, na zamknięciu sesji Nasdaq, za akcję Cisco Systems płacono 12,07 USD.

Cisco Systems nie podaje wyników finansowych poszczególnych krajów. Według dyrektora generalnego , Dariusza Chwiejczaka, w minionym roku finansowym do najważniejszych zjawisk na krajowym rynku należał rozwój nowych operatorów – często wybierających na dostawcę technologii Cisco (np. Energis i Tel-Energo) oraz rozwój telefonii IP .

Polskie Cisco dokonało w minionym roku finansowym zmian we własnej strukturze. "Cisco Systems praktycznie zakończyło w Polsce budowę i konsolidację sieci partnerów handlowych. Mamy 32 certyfikowanych partnerów, w tym dziesięciu mających prestiżowe złote lub srebrne certyfikaty. Firmy te włożyły ogromny wysiłek w wykształcenie najwyższej klasy specjalistów oraz budowę systemu wsparcia technicznego. Dzięki temu rozwiązania Cisco objęte są w Polsce wsparciem technicznym przez wszystkich największych polskich integratorów” – powiedział Dariusz Chwiejczak.


TOP 200