Lepszy kwartał Optimusa

Spółka zamyka II kw. 2001 r. przychodami rzędu 103 mln zł i zyskiem w wysokości 14 mln zł. W okresie tym Optimus zwiększył sprzedaż sprzętu dla odbiorców instytucjonalnych i ograniczył koszty ogólnego zarządu.

W II kwartale 2001 roku Optimus zaczął odrabiać straty. Okres kwiecień-czerwiec firma zamknęła zyskiem netto w wysokości 14 mln zł i przychodami rzędu 103,8 mln zł. W II kw. br. spółce udało się zwiększyć bezpośrednią sprzedaż sprzętu na rynki o wyższej marży (odbiorcy instytucjonalni) i o 40% ograniczyć koszty związane ze sprzedażą oraz koszty ogólnego zarządu. Jak utrzymuje kierownictwo firmy jest to efekt realizowanego planu restrukturyzacji spółki.

Do wzrostu efektywności działania Optimusa przyczynić się ma wdrożenie nowej struktury przedsiębiorstwa opartej na trzech spółkach zależnych: OptiTech - serwis, dystrybucja i produkcja sprzętu komputerowego i oprogramowania, OptiNova - sprzedaż bezpośrednia do klientów końcowych, Optimus Enterprise - zajmująca się realizacja dużych projektów informatycznych.

Zobacz również:

***

Optimus: pierwsze zyski w 2001 r.


TOP 200