Lepszy kontrakt niż etat

57% specjalistów i menedżerów z dziedziny IT, którzy pracowali już na zasadzie kontraktu, woli taką formę zatrudnienia niż etat.

Takie wnioski wynikają z badania "Kontraktorzy IT w Polsce", przeprowadzonego przez firmę rekrutacyjną Antal International. Praca w ramach elastycznych form zatrudnienia jest szczególnie atrakcyjna dla coraz liczniejszych na rynku pracy przedstawicieli generacji Y, ceniących równowagę między pracą a życiem osobistym i różnorodność powierzanych zadań. Co ciekawe, aż 60% osób pracujących na kontrakcie mieszka na Mazowszu. Na drugim miejscu jest województwo dolnośląskie (10%).

Zadowoleni, rozchwytywani

W krajach Europy Zachodniej wielu wysoko wykwalifikowanych specjalistów i menedżerów już od lat decyduje się na zatrudnienie na kontrakcie. W Polsce ten trend jest silnie reprezentowany w branży IT. Ponad połowa (57%) specjalistów i menedżerów IT, którzy mają doświadczenie związane ze współpracą na podstawie kontraktu, preferuje taką formę zatrudnienia, natomiast dla 24% tej grupy zawodowej forma zatrudnienia nie ma znaczenia. "Branża IT jest bardzo dynamiczna. Specjaliści i menedżerowie są stale poszukiwani na rynku znają swoją wartość i wiedzą, że współpraca na zasadach kontraktu nie stwarza ryzyka bezrobocia, lecz umożliwia udział w zróżnicowanych i interesujących projektach" - komentuje Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Dla 51% respondentów decydującym kryterium w przypadku podejmowania kolejnego projektu będą warunki finansowe. Często najważniejsza okazuje się jednak możliwość uczestniczenia w interesującym projekcie (16% odpowiedzi). Respondenci cenią też możliwość pracy zdalnej (9%), dogodny czas rozpoczęcia projektu (8%) oraz możliwość pracy za granicą (5%). Większość (77%) respondentów poproszonych o generalną ocenę warunków współpracy na zasadzie kontraktu uznało je za satysfakcjonujące. Prawie wszyscy kontraktorzy IT są usatysfakcjonowani otrzymywanym wynagrodzeniem. W zależności od jego wysokości ten odsetek waha się od 86% do 100% (dla zarobków 10-15 tys. zł netto). W przypadku 41% respondentów osiągane zarobki wahają się w granicach 5-10 tys. zł netto miesięcznie. Wysoki odsetek (27%) respondentów osiąga także całkowite miesięczne wynagrodzenie netto w granicach 10-15 tys. zł.

Polscy specjaliści i menedżerowie IT poszukiwani są przez pracodawców zarówno na polskim, jak i niemieckim rynku pracy. Ich kwalifikacje są wysoko cenione. Znajduje to odzwierciedlenie w proponowanych wynagrodzeniach, które w Niemczech są dużo wyższe niż w Polsce. Przykładowo w branży IT wynagrodzenie za dzień pracy pracownika na kontrakcie to 100-300 euro. Tymczasem w Niemczech, gdzie Antal International robi podobne badanie, ta stawka waha się w granicach od 300 do 2000 euro dziennie! "Kontraktorzy z Polski są chętnie zatrudniani przede wszystkim w branżach inżynieria i IT. Ich wynagrodzenia zaczynają się zwykle od 100 euro dziennie, a ich górna granica uzależniona jest od doświadczenia i branży" - zauważa Max Price, dyrektor zarządzający Antal International w Niemczech.

Jak podkreśla Anna Kardymowicz, menedżer Działu Doradztwa Personalnego Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, z obserwacji oraz doświadczeń rekrutacyjnych Izby wynika, że ponad 50% kandydatów na stanowiska handlowe oraz menedżerskie różnego szczebla wykazuje zainteresowanie współpracą na zasadzie kontraktów. "Contracting w Niemczech jest trendem wzrostowym nie tylko w branży IT. Dotyczy zasadniczo wszystkich wolnych zawodów technicznych nie podlegających regulacjom branżowym: techników, projektantów, osób zajmujących się konstrukcją, np. w branży motoryzacyjnej i lotniczej, a także handlowców i menedżerów" - dodaje Kardymowicz.

Kontrakty dla młodych

Większość specjalistów i menedżerów IT zatrudnianych na kontrakt (54%) to ludzie młodzi, w wieku 31-40 lat, ale już mający za sobą pierwsze doświadczenia zawodowe i początki kariery. Również wysoki odsetek respondentów (24%) należy do przedziału wiekowego 26-30 lat. "Młodzi specjaliści i menedżerowie bardziej cenią sobie elastyczność pracy i różnorodność projektów, ponieważ pozwala im to zdobyć bogate doświadczenia przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Przedstawiciele pokolenia Y łatwo przystosowują się do różnych warunków pracy i urozmaiconych zadań - to immanentna cecha tego pokolenia" - komentuje Artur Skiba.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200