Lepsze podglądanie pakietów w sieci

Dzięki przejęciu rozwiązań NetMetrix firma Fluke Networks zaproponuje systemy diagnozowania pracy sieci.

Dzięki przejęciu rozwiązań NetMetrix firma Fluke Networks zaproponuje systemy diagnozowania pracy sieci.

Fluke Networks, producent przenośnych testerów sieciowych, umożliwiających gromadzenie informacji o pracy sieci komputerowych, przejął od firmy Agilent Technologies (wydzielonej z HP) dział, zajmujący się rozwijaniem linii produktów NetMetrix. Dzięki temu w ofercie firmy znajdą się zaawansowane rozwiązania, pozwalające na analizę pracy sieci nie tylko na poziomie drugiej i trzeciej warstwy sieciowej, ale również służące do diagnostyki pracy konkretnych aplikacji.

Testery i aplikacje

Fluke Networks, poza szeroką gamą przenośnych testerów sieciowych, oferuje również aplikacje Network Inspector, Protocol Inspector i SwitchWizard. Network Inspector i Protocol Inspector umożliwiają automatyczne tworzenie mapy połączeń sieciowych (między wszystkimi wykrytymi w sieci urządzeniami), a także przeprowadzanie szczegółowej analizy przesyłanych nią pakietów sieciowych. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość analizy w czasie rzeczywistym pracy bardzo szybkich sieci, np. Gigabit Ethernet funkcjonującej w trybie full-duplex. Najnowsza wersja Protocol Inspector umożliwia również analizowanie poziomów dostępności i opóźnień w sieciach realizujących transmisję za pośrednictwem wielu protokołów i kodeków Voice over IP (np. pozwala mierzyć parametr Jitter).

Oprogramowanie Switch-Wizard wykonuje pełny opis segmentu sieciowego, do którego podłączono tester fir- my Fluke. Identyfikuje i opisuje konfiguracje routerów IP, serwerów świadczących usługi IP (DNS, DHCP, BOOTP), agentów SNMP i przełączników sieciowych. Po identyfikacji przełącznika automatycznie analizuje obciążenie każdego z jego portów bez względu na to, w jakiej technologii on działa (10Base-T, Token Ring, Fast Ethernet, FDDI czy port typu Serial).

Na wszystkich warstwach

Po przejęciu linii produktów NetMetrix oferta Fluke wzbogaci się o narzędzia umożliwiające zdalne analizowanie pracy sieci i korzystających z niej aplikacji za pośrednictwem rozlokowanych w różnych jej miejscach sond w pełni zgodnych ze standardami RMON i RMON2. Pozwoli to analizować dane przesyłane siecią na poziomie każdej warstwy sieciowej, a nie tylko - tak jak dzieje się to obec- nie w produktach Fluke - na poziomie 2 i 3 warstwy.

Chociaż w pewnym zakresie rozwiązania NetMetrix pokrywają się z aktualną ofertą Fluke Networks (np. analizator protokołów), to w prze- ważającej części znacząco ją rozszerzają - w szczególności o zaawansowane algorytmy identyfikowania źródeł pro-blemów sieciowych, a także proaktywne monitorowanie pracy sieci, umożliwiające przewidywanie ewentualnych problemów.

Rozwiązania NetMetrix rozszerzają również ofertę Fluke o możliwość analizy wydajności pracy sieci rozległych budowanych z wykorzystaniem takich technologii, jak ATM i Frame Relay.

Pierwsze produkty, będące efektem przejęcia działu NetMetrix firmy Agilent, Fluke Networks wprowadzi na rynek na początku przyszłego roku. W ramach porozumienia zawartego między obiema firmami Fluke przejmie prawa do wszystkich produktów wraz ze wszystkimi pracownikami działu NetMetrix. Kwota, jaką Fluke zapłaci za to przejęcie, nie została ujawniona.


TOP 200