Lepsze łącza u operatora ZigZag

Spółka ZigZag podłączyła swoją sieć do kolejnego punktu wymiany ruchu międzyoperatorskiego GIX.

Spółka ZigZag podłączyła swoją sieć do kolejnego punktu wymiany ruchu międzyoperatorskiego GIX. Zig Zag korzysta więc z trzech punktów wymiany ruchu pomiędzy ISP: warszawskiego (WIX), wrocławskiego (WrIX) oraz śląskiego (SIX). Są to wszystkie punkty wymiany ruchu w Polsce, chociaż działają jako nieformalne stowarzyszenia firm ISP. Poza granicami Polski istnieją takich punktów setki, większość z nich działa na zasadach komercyjnych.

Bezpośrednie podłączenie się dostawcy usług internetowych do jednego z powyższych punktów zapewnia bardzo szybką łączność pomiędzy wszystkimi firmami w nim uczestniczącymi. W chwili obecnej połączenia do każdego z GIX-ów mają przepływność około 100 Mb/s.


TOP 200