Lepsze i gorsze PC

Przygotowanie WBK do problemu milenium objęło 3,5 tys. komputerów osobistych.

Przygotowanie WBK do problemu milenium objęło 3,5 tys. komputerów osobistych.

Wielkopolski Bank Kredytowy zajął się problemem roku 2000 już przed dwoma laty. Rok temu utworzono biuro projektu, mające własny budżet. Pierwszym etapem prac było przeprowadzenie inwentaryzacji, którą objęto ok. 3,5 tys. komputerów osobistych. Spisano ich numery i daty wydania programów BIOS.

"Największym problemem w przypadku komputerów staje się ich liczba" - mówi Bogdan Pilawski, główny specjalista departamentu informatyki WBK. Najbardziej czasochłonne czynności zlecono firmie zewnętrznej. Przy dostosowywaniu komputerów PC do roku 2000 WBK korzysta z syste-mu poleconego przez Allied Irish Banks (AIB), udziałowca poznańskiego banku.

"Sprzęt został podzielony na kilka kategorii, dla których określiliśmy zakres prac koniecznych do przeprowadzenia" - mówi Bogdan Pilawski. O przynależności do określonej kategorii decydują m.in. zainstalowane na nim aplikacje.

W komputerach należących do najważniejszej kategorii już wymieniono część programów BIOS. Wszystkie przeprowadzone zmiany i operacje zostały zarejestrowane. Niektóre komputery w ogóle nie będą objęte modernizacją, są to komputery służące zwykle jako maszyny do pisania. Najważniejsza grupa komputerów PC zostanie przystosowana do roku 2000 w I kwartale 1999 r.

Mimo że WBK dokładnie rejestruje koszty związane z adaptacją do roku 2000, przedstawiciele banku na razie nie potrafią określić, ile kosztuje przystosowanie jednego stanowiska komputerowego. W zależności od wykorzystywanych aplikacji i daty zakupu sprzętu różnica w kosztach może być bardzo duża. Inna jest wartość, gdy modernizację komputera poprzedza przeprowadzenie dokładnej analizy zasobów, inna - jeśli stary komputer PC bez dokonywania w nim zmian jest przekazywany do mniej ważnych zadań. Inaczej należy liczyć koszty w przypadku zastępowania używanych komputerów nowymi.


TOP 200