Lepsza obsługa kontrahentów

Firma ITD Polska wdrożyła zintegrowany system komunikacyjny Customer

Interaction Center firmy w centrum kontaktowym wydawnictwa edukacyjnego Nowa Era. Celem projektu jest usprawnienie sprzedaży i obsługi klientów wydawnictwa. Wdrożony system zarządza połączeniami telefonicznymi oraz faksami odbieranymi i wysyłanymi w centrum kontaktowym Nowej Ery. Rozbudowany moduł raportowania systemu wraz z kontrolą billingów ułatwia zarządzanie kosztami. Aplikacja Interaction Recorder pozwala na nagrywanie rozmów i kontrolę polityki jakości centrum kontaktowego. System jest redundantny, co oznacza, że w przypadku kryzysu lub awarii zapasowy serwer może natychmiast przejąć funkcje komunikacyjne. Wdrożenie ma zwiększyć efektywność pracy konsultantów centrum kontaktowego oraz wesprzeć sprzedaż produktów wydawnictwa. System obejmuje ponad 100 stanowisk użytkowników w dwóch lokalizacjach: w Warszawie i w Straszynie koło Gdańska.


TOP 200