Lepsza kopia

Nowa wersja Backup Exec powstała po połączeniu Veritas i Seagate Software. Produkty obu firm zostaną zintegrowane.

Nowa wersja Backup Exec powstała po połączeniu Veritas i Seagate Software. Produkty obu firm zostaną zintegrowane.

Niedługo po przejęciu działu Network and Storage Management Group firmy Seagate Software przez Veritas Software, na rynek trafia nowa wersja Backup Exec - pakietu narzędzi do zarządzania procesem tworzenia kopii zapasowych.

Wersja Backup Exec 7.3 sprawia, że stają się zbędne odrębne aplikacje archiwizujące dla różnych platform. Jeden serwer Backup Exec, pracujący pod kontrolą Windows NT, może archiwizować dane z wielu serwerów NetWare, Windows NT, Unix i Linux. Dla każdego z nich dostarczany jest bowiem odpowiedni agent archiwizacyjny, pozwalający na zachowanie scentralizowanej kontroli nad tworzeniem kopii i przywracaniem danych w środowiskach heterogenicznych. Najnowszy Backup Exec umożliwia archiwizację danych z SQL Server 7.0 oraz klastrów Windows NT.

Pakiet zawiera mechanizmy ochrony antywirusowej. Istotną cechą jest też funkcja Intelligent Disaster Recovery, która pozwala na stworzenie samouruchamiającej się kopii zapasowej na wybranym nośniku (dyskietka, taśma czy CD-ROM), umożliwiającej szybkie odtworzenie danych nawet w przypadku całkowitego zniszczenia serwera.

Dwa w jednym

Backup Exec 7.3 jest pierwszym produktem Seagate Software, który pojawi się na rynku z logo Veritas.

Obecnie Veritas dysponuje dwiema głównymi liniami produktów: pozyskaną w wyniku przejęcia działu Seagate - Backup Exec - oraz własną - NetBackup. Produkty pierwszej z nich kierowane są na rynek Windows NT, w którym produkty Seagate Software zdobyły niemal 50-proc. udział. Natomiast druga linia jest adresowana do użytkowników wykorzystujących mieszane systemy Unix i Windows NT.

Ogłoszona przez Veritas strategia integracji linii produktów obu firm ma być zrealizowana w trzech etapach. Najpierw Backup Exec zostanie powiązany z oprogramowaniem Global Data Manager, należącym teraz do linii NetBackup, pozwalającym na zarządzanie z jednej konsoli serwerami archiwizującymi rozproszonymi geograficznie. Następny etap to opracowanie zestawu produktów o wspólnej architekturze, katalogach i interfejsach. Na koniec Veritas zamierza przygotować jeden produkt przeznaczony dla środowisk heterogenicznych.