Lepsza kontrola dostępu dla HP-UX

Hewlett-Packard opracował nowe mechanizmy programowe, które mają umożliwić łatwiejszą kontrolę bezpiecznego dostępu do maszyn HP-UX.

Nowe mechanizmy mają umożliwić użytkownikom HP-UX zarządzanie uprawnieniami, kontami i tożsamością użytkownika, na wielu serwerach, z pojedynczego produktu zarządzania HP. Łącząc nowy kod, który można sprowadzić bezpłatnie z witryny , z oprogramowaniem OpenView Select Access, użytkownicy będą mogli zarządzać serwerami HP-UX z jednego miejsca, używając istniejących polityk lub tworząc nowe dla środowiska serwerów. Dotychczas administratorzy HP-UX musieli mieć osobny dostęp do każdej maszyny w celu uaktualnienia takich polityk.

Identity Management Integration (IdMI) HP-UX 11i pozwala wykorzystywać mechanizmy uwierzytelniania i zarządzania opartego na politykach w OpenView Select Access, który musi być zakupiony oddzielnie. Użytkownicy mogą sprowadzić i zainstalować kod IdMI na zarządzanych serwerach i następnie skonfigurować Select Access (zainstalowany na dedykowanym serwerze) do zarządzania wszystkimi serwerami HP-UX, na których pracuje kod integracyjny.

Zobacz również:

Określanie reguł polityk, definiowanie i zmiana uprawnień użytkownika na poszczególnych serwerach, dokonywane jest z jednego stanowiska, co eliminuje konieczność administrowania kontami i hasłami osobno na każdym serwerze. Administrator może także grupować serwery i przydzielać dostęp i uwierzytelnianie według reguł okreslonych dla takich grup.


TOP 200