Lenovo: dodatkowa dostępność dla analityki czasu rzeczywistego SAP HANA


Najnowsze badanie CIO przeprowadzone przez Gartnera potwierdza zmianę w wydatkach na IT - coraz większe sumy przeznacza się na digitalizację procesów biznesowych. CIO zmieniają swoje plany inwestycyjne w odpowiedzi na nowe wymogi cyfrowego biznesu. Dyrektorzy IT już dziś przeznaczają 18% swoich budżetów na obsługę digitalizacji (do końca 2018 roku wzrost do 28%). W przypadku firm odnoszących najbardziej spektakularne sukcesy środki przeznaczane na digitalizację były największe.

Pragnienie głębszej integracji z cyfrowym ekosystemem napędza sprzedaż opierających się na technologiach bazodanowych narzędzi wspierających podejmowanie decyzji. Dobrym przykładem jest ogromna popularność platformy przetwarzania danych in-memory SAP HANA. To historia sukcesu, w której Lenovo – dzięki temu, że linie serwerów ThinkSystem SR950 oraz System x3950 stanowią preferowaną platformę sprzętową – ma swój udział.

Na potrzeby wysokowydajnej analityki, SAP HANA oferuje poziomy wydajności, które znacznie przekraczają te udostępniane przez konwencjonalne platformy bazodanowe. To kusząca oferta dla firm, którą chcą zyskać na zwinności i potrzebują wartościowych informacji ułatwiających podejmowanie decyzji, żeby zachować konkurencyjność – wyjaśniają analitycy z firmy Moor Insights & Strategy. Wskazują oni, że cykle biznesowe „nie pozwalają już na luksus spokojnego, powolnego analizowania danych”: decyzje muszą być podejmowane w czasie rzeczywistym; a decydenci potrzebują natychmiastowego dostępu do danych, modelowania i analizowania ich, w miarę jak wartościowe informacje napływają z coraz większej liczby źródeł.

Moc obliczeniowa niezbędna do osiągnięcia „natychmiastowego dostępu” wymaganego przez zdigitalizowane procesy przekracza możliwości wielu architektur IT. Aby osiągnąć pełnię swoich możliwości, SAP HANA potrzebuje wysokowydajnego sprzętu, który został zoptymalizowany do sposobu jej działania już na etapie konstrukcyjnym. Wymaga to znacznie więcej niż zainstalowania dodatkowych, potężnych serwerów w ośrodku przetwarzania danych. Wyzwanie stanowi jednocześnie uczynienie zaawansowanych bazodanowych aplikacji analitycznych dostępnymi dla większej liczby firm – to oznacza, że wdrożenie musi zagwarantować osiągnięcie mierzalnych efektów.

Z jednej strony coraz więcej klientów SAP migruje do HANA, z drugiej - aplikacyjne obciążenia analityczne będą wyrastać ponad obecne poziomy. Wzrost ilości danych, równocześnie z uruchamianiem operacji w czasie rzeczywistym, będzie oznaczał dodatkową presję na obsługujące je platformy sprzętowe.

Lenovo dobrze przygotowało się do tych zmian, dzięki specjalnym relacjom z kluczowymi partnerami technologicznymi, w szczególności - w wielu obszarach - z SAP. Lenovo ma świadomość, że HANA wymaga wysokowydajnego IT. Charakterystyka wydajnościowa architektury bazy dany in-memory jest bliższa światu dedykowanych konkretnym aplikacjom superkomputerów aniżeli środowiskom IT, w których działa wiele różnorodnych aplikacji.

Jednak migracja do SAP HANA musi zaoferować policzalny zwrot z inwestycji (ROI). Jednocześnie tradycyjnie definiowane ROI powinno być zaktualizowane. Zwrot z inwestycji nie powinien być już definiowany wyłącznie na podstawie wskaźnika „osiągniętego efektu z wydanej kwoty”.

Mając na uwadze systemy superkomputerowe wysokiej wydajności (HPC), które stanowią nieodłączny element zaawansowanych platform, takich jak SAP HANA, należy uwzględnić także inne czynniki wpływające na ROI: skalowanie pamięci definiowanej programowo, możliwość upgrade’ów do procesorów wielu generacji, a także funkcje RAS - niezawodność, dostępność i łatwość serwisowania.

Świadomość tego ma ogromny wpływ na prace inżynieryjne Lenovo. Przykładowo, platformy serwerowe Lenovo są zaprojektowane z myślą o upgrade’ach procesorów, dzięki czemu można dodawać tylko nowe komponenty, a nie całe jednostki sprzętowe. Ta opcja, w połączeniu z unikalnymi w skali całego rynku skalowalnymi horyzontalnie konfiguracjami dla systemów 4- i 8-procesorowych, pozwala obniżyć poziom CAPEX/OPEX w ośrodkach obliczeniowych przedsiębiorstw wszelkich rozmiarów. Warto przyjrzeć się wynikom badań analityków Quark + Lepton. Opracowane przez nich porównanie kosztów i efektywności wdrożenia Lenovo System x dla SAP HANA dowodzi, że rozwiązania Lenovo x3850/x3950 X6 oraz SR950 ThinkSystem dla SAP HANA są „nie tylko najbardziej efektywne kosztowo – są ponad 20% średnio mniej kosztowne zarówno w przypadku skalowania horyzontalnego, jak i wertykalnego – ale także serwery Lenovo przewodzą w rankingach satysfakcji klientów, wsparcia technicznego, całkowitego czasu pracy bez przestojów oraz dostępności – według raportu ITIC: 2015-2016 Global Server Hardware, Server OS Reliability Report”.

Inny czynnik wpływający na ROI jest taki, że dzięki dziedzictwu IBM serwery Lenovo System x oraz ThinkSystem to jedyne certyfikowane przez SAP urządzenia zbudowane z wykorzystaniem rozwiązania IBM Spectrum Scale, równoległego systemu plików, który w bardzo dużych konfiguracjach oferuje skalowalność zbliżoną do liniowej. Dla porównania, warianty XFS i NFS zastosowane przez innych dostawców serwerów osiągają znacznie bardziej ograniczone rezultaty – na co zwracają uwagę analitycy Quark + Lepton.

Szersze spojrzenie na ROI: ThinkSystem i System x

Bliska relacja pomiędzy Lenovo i SAP, którą należy wziąć pod uwagę przy konstruowaniu ROI, wykracza poza udostępnianie zoptymalizowanego sprzętu. Kolejny obszar, gdzie Lenovo oferuje dodatkowe wsparcie, to funkcje RAS oraz ich rola w zapewnianiu ciągłości pracy bez przestojów i dostępności serwera/systemu.

Systemy serwerowe Lenovo zaprojektowano z uwzględnieniem funkcji, które wspierają wysoką dostępność (HA) oraz odtwarzanie po awarii (DR) SAP HANA. Ponadto systemy x3850/x3950 są wdrażane z 70 funkcjami RAS. To gwarancja wysokiej dostępności oraz bezproblemowego odtwarzania po awarii – a w efekcie niezrównanej ciągłości biznesowej.

Te zagadnienia zawsze miały krytyczne znaczenie dla biznesu. Jednak w środowiskach analitycznych czasu rzeczywistego kilka sekund pogorszenia jakości usług może skutkować stratami przychodów liczonymi w milionach dolarów. Raport ITIC pokazuje, że w przypadku 98% organizacji godzinny przestój powoduje koszty przekraczające 100 tys. USD, a dla 81% - owynoszą one ponad 300 tys. USD. W przypadku 33% organizacji koszty takiego przestoju przekraczają od 1 do 5 mln USD.

Lenovo ThinkSystem SR950, Lenovo x3850 X6 oraz Lenovo x3950 X6 RAS

Znaczenie tych funkcji jest kluczowe dla ustanowienia przewagi Lenovo w kwestii ROI. Lenovo zaprojektowało wielopoziomową funkcjonalność RAS w skali całej swojej linii produktów serwerowych. W ten sposób udało się zapewnić wysoką dostępność SAP HANA, a także ostatecznie zaspokoić oczekiwania względem zagwarantowania ciągłości biznesowej.

Serwery Lenovo ThinkSystem SR950 oraz System x3850 X6 i x3950 X6 mają zaawansowane podsystemy RAS, które działają, żeby dostarczyć wysoką dostępność i odtwarzanie po awarii SAP oraz korzyści RAS Lenovo. Przykładowo, technologia autonaprawy, wbudowana w x3950 X6, proaktywnie identyfikuje potencjalne awarie i podejmuje niezbędne działania naprawcze.

Standardowe zalety RAS oferują procesory pochodzące od innego partnera technologicznego Lenovo - Intela. W ten sposób dodatkowo wzmocniona jest prewencja w zakresie występowania błędów i ułatwione szybkie ich wykrywanie oraz naprawa. Technologia Intela Run Sure jest dostępna w procesorach Intel Xeon E7-4800/8800 v4 używanych w modelach Lenovo System x3850 X6 i Lenovo System x3950 X6. Funkcje Run Sure obejmują m.in. odtwarzanie po błędach MCA, korekcję danych dual device dla pamięci, faildown UPI oraz odtwarzanie live po błędach PCIe.

Ponadto, konstrukcja platform Lenovo zapewnia funkcje monitorowania i korygowania problemów w systemach wysokiej dostępności, takie jak zautomatyzowane przełączanie procesorów, zautomatyzowane sortowanie oraz usuwanie stron pamięci, zautomatyzowany backup firmware’u oraz zaawansowane odtwarzanie transakcji.

Modele Lenovo X6 oferują co najmniej jeden kontroler pamięci masowej dla wewnętrznych napędów dyskowych, np. Intel S3710 400 GB Enterprise Performance SSD. W zależności od wielkości pamięci danego rozwiązania, zoptymalizowanego pod kątem obciążenia, dołączany jest również jeden lub więcej kontrolerów na potrzeby zewnętrznych jednostek rozszerzających pamięć masową.

Opcja buforowania SSD w tych kontrolerach umożliwia konfigurowanie dysków SSD jako dedykowanej puli pamięci cache kontrolera, co pomaga maksymalizować wydajność I/O poprzez akcelerację wydajności macierzy dysków twardych przy minimalnej, przyrostowej inwestycji w technologię SSD.

Przy tym systemy serwerowe Lenovo wyróżniają się także unikalną w skali całego rynku architekturą fizyczną, która optymalizuje modularną autonomię. W efekcie, skraca się czas serwisu i umożliwia redundantne wsparcie w trakcie awarii komponentów lub planowanych prac utrzymaniowych. Udoskonalenia modularności to m.in. rejestry mocy obliczeniowej, rejestry pamięci masowej, rejestry I/O, zasilacze i wentylatory. Poza tymi funkcjami RAS X6, Lenovo XClarity, nowe scentralizowane rozwiązanie do zarządzania systemami, dodatkowo zwiększa RAS dla serwerów Lenovo.

Lenovo od wielu lat jest liderem w obszarze SAP HANA. Ponad 7200 wdrożeń na całym świecie jest obsługiwanych przez platformy tej firmy. Klienci Lenovo – Calloway, firma produkująca sprzęt do golfa albo Freudenberg IT (FIT) to znakomite przykłady użycia – już dziś mogą pochwalić się zyskami ROI ze względu na wczesne inwestycje w technologie SAP HANA/Lenovo. To pokazuje, że firma ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie, żeby skutecznie wspierać inicjatywy HANA klientów SAP i Lenovo.

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Dowiesz się o webinarach, nowych case study oraz white paperach.