Lenovo ThinkAgile: prostota i elastyczność chmury dla firmowych środowisk IT - Computerworld

Lenovo ThinkAgile: prostota i elastyczność chmury dla firmowych środowisk IT


Na naszych oczach zmienia się paradygmat obowiązujący w centrum danych. Ewolucja IT polega w głównej mierze na odchodzeniu od kosztownych, wielkich rozwiązań sprzętowych w kierunku bardziej ekonomicznych opcji serwerowych. W efekcie, firmy mogą oszczędzać na sprzęcie IT, ale oznacza to jednocześnie zwiększenie złożoności, która tworzy wyzwania w zakresie zarządzania środowiskiem. Dlatego większość, jeśli nie wszystkie, wprowadzane na rynek w ciągu ostatnich lat innowacje IT koncentrowały się na upraszczaniu zarządzania.

Cloud computing to przede wszystkim prostota. Prostota samoobsługowego portalu oferującego zaawansowane funkcje, takie jak uruchamianie i udostępnianie zasobów, kopie zapasowe, odporność na błędy, elastyczność, skalowalność i niezawodność. Prostota i elastyczność oferowana przez model cloud to główna motywacja napędzająca migrację do chmury publicznej. Jednak przeniesienie tam niektórych obciążeń z centrów danych nie zapewni korzyści. Kilka kluczowych parametrów - bezpieczeństwo, obsługa wielu podmiotów, a także SLA (Service Level Agreement) – sprawia, że firmy mające centra danych, za pomocą których obsługują obciążenia biznesowe, nie mogą skorzystać z chmury publicznej. Dla wrażliwych aplikacji IT można wprawdzie stworzyć dedykowaną chmurę, albo środowisko przypominające chmurę, ale ich budowa i utrzymanie wymagają dużego wysiłku.

Wzrost zainteresowania chmurą sprawił, że jednocześnie na popularności zyskał model infrastruktury definiowanej programowo, w którym technologie, takie jak hiperkonwergencja, pamięć masowa i sieci definiowane przez oprogramowanie czy wirtualizacja NFV (Network Function Virtualization), pozwalają na uproszczenie wdrażania i zarządzania warstwą infrastruktury zbudowanej na bazie standardowego sprzętu x86. Prostota modelu infrastruktury definiowanej programowo sprawia, że jest on idealny do hostowania rozwiązań cloud – zarówno prywatnych, jak i hybrydowych.

Dlatego Lenovo opracowało portfolio ThinkAgile - zaprojektowane przy wykorzystaniu modelu systemów definiowanych programowo i we współpracy z kluczowymi partnerami, m.in. Microsoft, Nutanix oraz VMware. Lenovo ThinkAgile SX for Microsoft Azure Stack to idealne rozwiązanie do wdrażania hybrydowej i prywatnej chmury. Jest łatwe w użyciu, a przy tym dostarcza dużym przedsiębiorstwom możliwość zarządzania w skali całego cyklu użytkowania w taki sposób, w jaki odbywa się to w chmurze. Współpraca Lenovo i Microsoft ma wieloletnią historię. To wspólnie zaprojektowane rozwiązanie oferuje wydajność i wygodę Azure Stack Microsoftu posadowionego na niezawodnej infrastrukturze. Preinstalowane oprogramowanie Lenovo XClarity, dzięki otwartym interfejsom APIs, umożliwia zarządzanie sprzętem i integruje się z istniejącymi infrastrukturami do zarządzania, np. Microsoft System Center czy Nagios. Opracowana przez Microsoft usługa Azure Resource Manager (ARM) pozwala natomiast na zarządzanie zasobami, zapewnienie odpowiedniego poziomu ich dostępności, niezawodności oraz dostarcza pozytywnego doświadczenia dla użytkowników.

Lenovo ThinkAgile SXM for Microsoft Azure Stack to w pełni zintegrowane, skalowalne rozwiązanie, zbudowane na bazie serwerów rack i urządzeń sieciowych Lenovo. Wykorzystując pełne możliwości firmowego łańcucha dostaw, rozwiązanie jest wstępnie integrowane i konfigurowane jeszcze na etapie produkcji w zakładzie Lenovo - znacznie ułatwia to jego uruchomienie. Natomiast usługi wdrożeniowe realizowane u klienta oraz jeden punkt wsparcia obsługiwany za pośrednictwem ThinkAgile Advantage zapewniają, że łatwe jest także bieżące zarządzanie i obsługa techniczna rozwiązania.

Więcej informacji na temat ThinkAgile SX for Microsoft Azure Stack można znaleźć tutaj.