Lenovo DX8200D upraszcza wdrażanie pamięci masowej definiowanej programowo


Firma Lenovo zapowiedziała wprowadzenie do oferty gotowego do użytku urządzenia do pamięci masowej definiowanej programowo (software-defined storage, SDS). Produkt ten wykorzystuje niezawodną platformę serwerową w połączeniu z zaawansowanym oprogramowaniem do wirtualizacji pamięci masowej oraz oprogramowaniem zoptymalizowanym pod rozwiązania wielordzeniowe Parallel I/O – SANsymphony™ firmy DataCore Software. Urządzenie to stanowi najnowsze osiągnięcie Lenovo w ramach strategii popularyzacji technologii definiowanego programowo centrum danych. Technologia ta zapewnia klientom atrakcyjne korzyści, takie jak większa sprawność operacyjna i uproszczenie infrastruktury, a także niższe koszty.

Lenovo planuje oferować DX8200D jako zintegrowane fabrycznie rozwiązanie, które znacznie uprości wdrożenie i zmniejszy wydatki na zarządzanie, a jednocześnie będzie stanowić pojedynczy punkt w kontekście obsługi technicznej. Najnowsza pozycja w ofercie SDS Lenovo to kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia szybkie wdrożenie w centrum danych i wykorzystuje możliwości istniejących macierzy SAN. Może ono optymalizować heterogeniczną infrastrukturę pamięci masowej, dostosowywać jej skalę w miarę wzrostu potrzeb, a także ułatwiać wymianę starszych macierzy. Za pośrednictwem scentralizowanego interfejsu DX8200D oferuje ochronę, replikację, deduplikację i kompresję danych oraz inne funkcje pamięci masowej dla przedsiębiorstw w dużo niższej cenie niż tradycyjne macierze SAN.

Urządzenie DX8200D zostało skonstruowane na bazie serwera Lenovo System x3650 M5, który wyróżnia się niezawodnością i wydajnością. Dzięki temu DX8200D może zapewnić najwyższy poziom dostępności i wykorzystania zasobów oraz najkrótsze czasy reakcji. W celu zmniejszenia ryzyka związanego z wdrażaniem oraz skrócenia czasu wymaganego do uzyskania zwrotu z inwestycji, Lenovo będzie testować te urządzenia podczas produkcji, we współpracy z DataCore. Serwer x3650 M5 pomaga w skróceniu przestojów i zmniejszeniu kosztów dzięki takim funkcjom jak przewidywanie awarii i panel diagnostyczny nowej generacji ułatwiający serwisowanie. Zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie są chronione przez wbudowany zestaw funkcji i praktyk bezpieczeństwa Lenovo Trusted Platform Assurance.

Lenovo DX8200D obejmuje jednym zestawem usług działających w skali całego przedsiębiorstwa odizolowane urządzenia pamięci masowej, które mogą nawet działać w różnych miejscach. Łączy ich zasoby w pule i zarządza nimi centralnie oraz jednolicie, bez względu na różnice i niezgodności między producentami, modelami czy generacjami sprzętu.

Dzięki tym urządzeniom centra danych mogą zmniejszyć całkowity koszt posiadania , na co wpływa nawet 90-procentowe skrócenie czasu wymaganego do zarządzania pamięcią masową i obsługi technicznej, 75-procentowe zmniejszenie kosztów pamięci masowej oraz nawet 100-procentowa redukcja przestojów związanych z pamięcią masową. Dziesięciokrotny wzrost wydajności może zapewnić centrom danych większą dostępność danych o znaczeniu krytycznym.

Lenovo DX8200D może centralnie zautomatyzować procesy wykrywania urządzeń, śledzenia zasobów, monitorowania w czasie rzeczywistym, konfiguracji, wykrywania błędów oraz obsługi powiadomień przy użyciu oprogramowania Lenovo XClarity — najlepszego w tej klasie narzędzia do zarządzania dla przedsiębiorstw.

Nabywcy urządzenia DX8200D mogą korzystać z całodobowej pomocy technicznej oraz pojedynczego punktu kontaktu w sprawach sprzętu i oprogramowania zapewnianego przez dział pomocy technicznej Lenovo, który konsekwentnie zajmuje 1. miejsce pod względem zadowolenia klientów użytkujących serwery x86.

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Dowiesz się o webinarach, nowych case study oraz white paperach.