Lektury prawie obowiązkowe

Stuart Slatter, David Lovett: Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacji kryzysowej. Tłum. Paweł Dąbrowski, WIG-Press, Warszawa 2001

Stuart Slatter, David Lovett: Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacji kryzysowej. Tłum. Paweł Dąbrowski, WIG-Press, Warszawa 2001

Stuprocentową rację ma Dariusz Kraszewski, konsultant biznesowy firmy doradczej Arthur Andersen, gdy pisze w przedmowie, że trudno o aktualniejszy temat niż zarządzanie firmą w sytuacji kryzysowej. Rzeczywiście, dzisiaj w Polsce wiele przedsiębiorstw jest w takiej sytuacji z winy własnej lub z powodu obiektywnych uwarunkowań. I ma też rację, gdy zaznacza, że słabość gospodarki jest sumą słabości przedsiębiorstw w Polsce. I choć nie rozwija tej myśli, to stwierdzenie to musi budzić refleksję, dotyczącą odpowiedzialności menedżerów nie tylko za swoje firmy, ale także gospodarkę narodową.

Poczucie odpowiedzialności za losy podmiotów gospodarczych jest rzeczą szlachetną, ale do wypełnienia tej misji trzeba mieć jeszcze wiedzę. Jak mawiał sławny Jack Welch, były prezes General Electric - dobre zarządzanie polega na uprzedzaniu kryzysów. Z tej książki można się nauczyć, jeśli nie rozwiązywania problemów, to ich diagnozowania, a zatem zadawania właściwych pytań na drodze uzdrawiania przedsiębiorstwa. Uzdrawianie polega właśnie na uprzedzaniu kryzysów, firma świadoma siebie lepiej bowiem sobie radzi z zagrożeniami. Aby zrozumieć, co znaczy "firma świadoma siebie", trzeba przeczytać książkę konsultantów Arthur Andersena.


TOP 200