Lektury prawie obowiązkowe

Zdzisław Czajka, Zofia Jacukowicz, Marta Juchniewicz Wartościowanie pracy a zarządzanie płacami, Difin, Warszawa, 1998 r.

Zdzisław Czajka, Zofia Jacukowicz, Marta Juchniewicz Wartościowanie pracy a zarządzanie płacami, Difin, Warszawa, 1998 r.

Już spis treści nie pozostawia wątpliwości, że jest to praktyczny poradnik. Autorzy nie zagłębiają się w rozważania dotyczące sensu budowania systemów motywacyjnych, w tym systemu wynagrodzeń, nie analizują koncepcji zarządzania personelem, nie przypatrują się także okolicznościom, w jakich przedsiębiorstwa wprowadzają zwykle takie rozwiązania. Za to systematycznie i rzeczowo, punkt po punkcie, wyjaśniają na czym polega wartościowanie pracy, czego można od niego oczekiwać, jak budować taryfikator płac. Sucho - jednym zdaniem - wyrażają pragnienie, aby ich książka ułatwiła wynagradzanie pracy proporcjonalnie do jej wartości. I wywiązują się ze swojego zadania znakomicie.

Cenny jest zwłaszcza rozdział dotyczący dostosowania metod wartościowania do potrzeb przedsiębiorstwa. "Chodzi o to, że jedne z kryteriów oceny pracy są bardziej zobiektywizowane i łatwiej je ocenić (np. wymagane kwalifikacje, doświadczenie), inne są bardziej subiektywne. Poza tym jedne są bardziej znane i akceptowane przez pracowników, inne natomiast miały mniejsze zastosowanie w dotychczasowych systemach oceny pracy i nadal mogą budzić wątpliwości" - piszą autorzy.

W książce zawarto także klucze do analizy różnych kryteriów, takich jak współdziałanie, zręczność, odpowiedzialność, wysiłek umysłowy, monotonia itd. Za szczególnie użyteczny uważam klucz do analizy odpowiedzialności, ponieważ w przedsiębiorstwach i innych miejscach zatrudnienia jest to obszar pracy, który umyka sprawiedliwej ocenie. Odpowiedzialność podzielono na odpowiedzialność za przebieg i skutki pracy, za decyzje, odpowiedzialność za środki i przedmioty pracy, za bezpieczeństwo innych osób i odpowiedzialność za kontakty zewnętrzne, i każdą z tych kategorii przeanalizowano osobno.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200