Lektury

Kompleksowo o NT

Kompleksowo o NT

Warto odnotować, wydaną i przetłumaczoną na język polski przez Wydawnictwo Robomatic, pozycję Jasona Garmsa "Windows NT Server 4 - kompendium". Brakuje bowiem na naszym rynku opracowań w języku polskim, które pomagałyby administratorom zgłębić tajniki zarządzania sieciami, opartymi na serwerach z systemem Windows NT Server. Kompendium na ponad 1200 stronach dokładnie tłumaczy sposób budowania sieci komputerowych, objaśnia architekturę systemu Windows NT, przedstawia różnice między systemem przeznaczonym dla stacji roboczej a serwera, a także wskazuje metody optymalizacji pracy obu. Oddzielny rozdział poświęcony jest instalacji systemu. Przedstawia on także wskazówki, jakimi należy kierować się przy określaniu ilości niezbędnej pamięci dyskowej i sposobu jej organizacji.

Najwięcej jednak miejsca w kompendium zajmuje obsługa protokołu TCP/IP i wszystkich usług z nim związanych: DHCP, WINS, DNS, drukowanie sieciowe, zdalny dostęp, serwer IIS itp. Obszernie opisano też współpracę serwera NT z różnego typu klientami (w tym Macintosh). Pokrótce przedstawiono także sposoby zabezpieczania systemu i jego wykorzystania jako platformy dla różnego rodzaju aplikacji sieciowych. W książce zabrakło jednak przedstawienia możliwości pracy serwerów Windows NT w środowisku wielodomenowym i problematyki związanej z replikacją danych w sieci rozległej. Daje się też zauważyć pewne "niezręczności" językowe, wynikające z konieczności tłumaczenia terminów technicznych, które w języku polskim nie mają odpowiednika, a całość - ze względu na amerykański styl pisania - może się wydawać nieco "przegadana". Niemniej pozycję tę mogę polecić wszystkim zainteresowanym konfiguracją i zarządzaniem serwerami Windows NT 4.0 - zwłaszcza że jest to jedyne na polskim rynku wydawniczym tak kompleksowe opracowanie tego tematu. Może być także przydatny, dołączony do książki CD-ROM, zawierający programy demonstracyjne (np. defragmentator plików) i wybrane kody źródłowe programów autora książki.

"Windows NT Server 4 - kompendium", Jason Garms, Sams Publishing wydana w Polsce przez Wydawnictwo Robomatic, ul. Dąbrowskiego 6, Wrocław, tel. (+71) 341 70 17.


TOP 200