Lekko w górę

Wynagrodzenia pracowników wyższego i średniego szczebla zarządzania w dziale informatycznym są niższe od pensji we wszystkich innych działach przedsiębiorstw.

Wynagrodzenia pracowników wyższego i średniego szczebla zarządzania w dziale informatycznym są niższe od pensji we wszystkich innych działach przedsiębiorstw.

Analitycy Neumann Management Institute od 4 lat sporządzają badania poziomów wynagrodzeń na ponad trzystu różnych stanowiskach. Dzięki cykliczności przeprowadzonych badań możliwe jest zaobserwowanie dokonujących się zmian, zarówno w skali makro, tj. poszczególnych regionów i branż, jak i mikro - na poszczególnych stanowiskach. Prezentowane wnioski, dotyczące pracowników działu informatycznego, oparte są na danych zaczerpniętych z analizy systemu płac ze 180 firm z terenu całego kraju z 1997 r. Reprezentują one różne branże, w większości są to firmy z udziałem kapitału zagranicznego. Otrzymane dane porównano z analogicznymi danymi sprzed roku. Nie oddają różnic w wysokości wynagrodzenia między poszczególnymi regionami kraju.

Ogólną sytuację na rynku wynagrodzeń przedstawia wykres - Profil rocznego wynagrodzenia brutto wyższego i średniego szczebla zarządzania w różnych departamentach przedsiębiorstwa w 1997 r. Mediana, czyli środkowa wysokość wynagrodzenia wśród wszystkich badanych osób na danym stanowisku, jest uznawana w naszym instytucie za wartość najlepiej oddającą obraz stawek rynkowych. Na zamieszczonym wykresie umieszczono właśnie tę wielkość.

Już na pierwszy rzut oka widać, że zarobki pracowników wyższego i średniego szczebla zarządzania w dziale informatycznym są niższe od wynagrodzenia pracowników we wszystkich innych działach przedsiębiorstw. Sytuacja taka może wynikać między innymi z tego, iż osoby zarządzające właśnie tymi działami zdecydowanie rzadziej należą do najwyższego szczebla zarządzania. Pokazuje to tym samym, jak różną rangę przedsiębiorstwa przypisują poszczególnym działom. Dynamika zmian wynagrodzeń pracowników działów informatycznych była podobna do innych departamentów. Należy zwrócić uwagę, że poziom wynagrodzeń wyższego szczebla zarządzania w dziale informatycznym jest bardzo zbliżony do uposażenia personelu zarządzającego działem technicznym. Natomiast wynagrodzenia średniego szczebla w dziale informatycznym porównywalne są do stawek wypłacanych w departamencie administracji.

Ciekawe wnioski można wyciągnąć, badając zmiany świadczeń pozapłacowych, jakie dokonały się na poszczególnych stanowiskach. Najbardziej widoczną zmianą (wzrost o ponad 30%) jest upowszechnienie się ubezpieczeń na różnych stanowiskach działu informatycznego. Najbardziej popularnymi ubezpieczeniami są: na życie oraz od nieszczęśliwych wypadków. Wiązać się to może z wprowadzaniem przez coraz większą liczbę firm ubezpieczeń dla wszystkich pracowników. Tylko 6% informatyków objętych jest indywidualnym planem emerytalnym. Jednak tej formy pozapłacowego motywowania pracowników rok wcześniej nie było. Zwiększyła się liczba telefonów komórkowych. Rok wcześniej miało go tylko 11% kierowników działu informatycznego. W ciągu 12 miesięcy ich liczba wzrosła aż do 43%. Nadal mało popularne są pagery. Są one znacznie tańsze w codziennym użyciu od telefonów. Dlatego też częściej są przyznawane specjalistom.

Zapewne z satysfakcją kierownicy działów informatycznych przyjmą wiadomość o coraz powszechniejszym przyznawaniu samochodów służbowych na tym stanowisku. Dla porównania, w 1996 r. prawie 40% kierowników, a w 1997 r. już 57% otrzymało to jakże istotne dla niektórych świadczenie pozapłacowe. Na rynku pracy, gdzie utrzymanie i przyciągnięcie wysokiej klasy specjalistów może być nie lada problemem, firmy starają się właśnie w ten sposób utrzymać wysoko wykwalifikowane kadry. Tak jak rok wcześniej dominowały samochody niewielkie, auta kompaktowe. W tym roku zauważyć można jednak zmianę na lepsze. Nie jest już bowiem rzadkością przyznanie auta o pojemności silnika ponad 1500 cm3 oraz bogatszym wyposażeniu.

W większości firm pracownicy działu informatycznego byli na szkoleniach organizowanych w kraju. Częściej niż w ubiegłym roku firmy wysyłały ich na seminaria za granicę.

Tomasz Sawicki i Paweł Dziechciarz są analitykami w Neumann Management Institute w zespole Jacka Nowackiego.


TOP 200