Lekarze z tabletami

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy należy do tych instytucji, które charakteryzują się ciągłością i konsekwencją prowadzonych modernizacji. Pierwsze plany optymalizacji obsługi pochodzą jeszcze z poprzedniego stulecia, ale stosowana technologia informatyczna plasuje tę instytucję wśród bardzo nowoczesnych.

W tym systemie można skorzystać z wiedzy lekarza radiologa, który pracuje poza szpitalem albo zlecić opisanie wyników przez specjalistę w szpitalu, gdy badanie zostało wykonane na przykład w innej placówce. Problemem są limity badań kontraktowane przez NFZ oraz obowiązujące jeszcze bariery prawne" - uważa Wojciech Witkiewicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego.

Pilotażowe wdrożenie Systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zostało przeprowadzone na dwóch oddziałach (chirurgia ogólna i onkologiczna). Jego celem jest wdrożenie systemu, który umożliwi prowadzenie elektronicznych zapisów dokumentacji medycznej (np. kart gorączkowych) bezpośrednio przy łóżku pacjenta. Razem z wprowadzeniem przenośnych komputerów zmieniono podejście proceduralne i uzyskano lepszą separację ról lekarzy i pielęgniarek. Dzięki wdrożeniu tych systemów najważniejsze informacje można wprowadzić bardzo szybko, tworząc wiarygodną dokumentację medyczną. Dane są dostępne natychmiast, tuż przy łóżku pacjenta. Aby zapewnić wiarygodność, przygotowano odpowiednie procedury, które zmniejszają prawdopodobieństwo popełnienia błędów przez pracowników szpitala. "W ramach rozwoju projektu, system zostanie wdrożony we wszystkich oddziałach szpitala, zakupione zostanie 40 nowych tabletów. Urządzenia te są przystosowane do pracy w środowisku medycznym" - mówi prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego.

Sterylizacja pod kontrolą

Sterylizacja narzędzi jest nieodłączną częścią pracy szpitala, zatem wdrożono system, który zarządza centralną sterylizatornią. Dane o wszystkich sterylizowanych przedmiotach są gromadzone, a cały proces został zoptymalizowany. W planach znajduje się opracowanie metod identyfikacji każdego z narzędzi z osobna, nawet jeśli są one w zamkniętym zasobniku, którego nie można otworzyć, gdyż mógłby być skażony. Ponieważ stosowana jest sterylizacja termiczna, nie można użyć obecnie dostępnych tagów RFID. "Szpital współpracuje z naukowcami w dziedzinie mikroelektroniki w celu opracowania nowoczesnych metod identyfikacji każdego narzędzia w sposób niezawodny i całkowicie bezdotykowy" - stwierdza Wojciech Witkiewicz.

Radiolog pracuje zdalnie

Badania diagnostyczne, na przykład prześwietlenia RTG, muszą być opisane przez lekarza radiologa. Ponieważ w szpitalu pracują nowoczesne aparaty diagnostyczne (od zwykłych aparatów RTG aż do tomografów), które tworzą cyfrowe dane zawierające wynik badania, postanowiono utworzyć centrum związane z cyfrową diagnostyką. System umożliwia przesłanie obrazu badania przez sieć do miejsca (a może być ono bardzo odległe), gdzie lekarz specjalista opisze wynik badania. Dzięki temu można skutecznie wykorzystać wiedzę i możliwości pracy lekarzy radiologów, a także poprawić wykorzystanie sprzętu.


TOP 200