Lekarze i pacjenci w systemach

Bez ciągłości działania IT obsługa pacjentów w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II nie byłaby możliwa. Wszystkie czynności mają odzwierciedlenie w systemach IT.

ZWYCIĘZCA KONKURSU: Opieka zdrowotna

Małgorzata Rusin, pełnomocnik dyrektora ds. rozwoju projektów e-Zdrowie, kierownik Zespołu Technologii Informatycznych i Telemedycznych

"Zgodnie z nową ustawą wprowadziliśmy w naszym szpitalu opaski z kodami kreskowymi dla pacjentów, ułatwiające identyfikację. Możliwe jest drukowanie recept z systemu, konto pacjentów funkcjonuje w formie elektronicznej".

Liderzy nie spoczywają na laurach. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie już raz zdobył tytuł Lidera Informatyki. Wtedy, w 2006 r., miał połączone wszystkie budynki siecią światłowodową, zintegrowany system informatyczny do zarządzania procesami leczenia i system informacji radiologicznej, ucyfrowiony zakład diagnostyki obrazowej aparaturę diagnostyczną i wdrożony system telekonsultacji kardiologicznych. Ze statuetką lidera wziął się do dalszej pracy. Ciągłość działań optymalizacyjnych i rozwojowych jest bowiem w procesie informatyzacji niezbędna. Technologie się starzeją, infrastrukturę trzeba modernizować, wymieniać i rozwijać, a nowe wymagania użytkowników trzeba implementować w aplikacjach.

Pacjent w systemie

Krzysztof Bederski, zastępca dyrektora ds. lecznictwa

"Nasz szpital to placówka o zasięgu regionalnym. Leczymy pacjentów, którzy zostali już przebadani w innych placówkach. Dlatego tak ważne jest dla nas, by mieć dokumentację w postaci elektronicznej i móc śledzić historię pacjentów".

Obecnie cała obsługa pacjenta jest wspierana przez systemy informatyczne. Każdy nowo przyjęty do szpitala pacjent otrzymuje opaskę na rękę z kodem kreskowym, który go identyfikuje. Recepty są drukowane z systemu i wydawane pacjentom. Jeśli pacjent trafia na blok operacyjny, a jego przypadek wymaga konsultacji ze specjalistami z innego szpitala lub innego kraju, możliwa jest telekonsultacja. W systemie informatycznym planowane są też operacje i tworzony jest ich opis.

System Business Intelligence z kokpitami menedżerskimi zapewnia kadrze zarządzającej, kontrolingowi i działowi finansowemu szybkie raporty ułatwiające zarządzanie szpitalem. Dokonano głębokiej integracji części białej i szarej systemów informatycznych. Dzięki temu nastąpiła optymalizacja czasu i procesów pracy oraz uszczelnienie obiegu dokumentów - nie da się zrobić czegokolwiek bez udokumentowania w systemie i wykazania w dokumentacji. Dane wpisane w jednym miejscu są dostępne i wykorzystywane zarówno do celów medycznych, jak i administracyjnych.

Teleoperacje, telekonsultacje, teleedukacja

Anna Propkop-Staszecka, dyrektor naczelna

"Szpital, jak każda inna firma, potrzebuje szybkiego dostępu do pewnej informacji. Tylko taka sytuacja może zapewnić sprawne zarządzanie".

W tym roku Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II zbudował system przesyłu audio-wideo w standardzie HD na oddziałach klinicznych i w edukatorium oraz pomiędzy kluczowymi obiektami. Dzięki temu możliwe stało się gromadzenie, przesyłanie i udostępnianie online i offline filmów z wysoko specjalizowanych zabiegów wykonywanych przez lekarzy na oddziałach. Ze względu na to, że obraz z sali operacyjnej jest przekazywany wraz z dźwiękiem, daje to możliwość rozmowy z lekarzem obecnym na sali. System może być wykorzystywany w czasie zajęć ze studentami medycyny, umożliwiając "obecność" w czasie operacji i nauczanie wielu studentów.

Przedstawiciele szpitala przyznają, że wdrożenie tego systemu wymagało ścisłej współpracy działu IT z lekarzami, którzy oceniali jakość obrazu, aby był on dla nich wiarygodny i dawał podstawę do wydania opinii lekarskiej. Do sprawnego funkcjonowania systemu konieczna była modernizacja infrastruktury sieciowej. Jednocześnie system może być wykorzystywany wraz z funkcjonującym systemem telediagnostyki, co pozwala na diagnozowanie pacjentów z innych ośrodków medycznych przez specjalistów ze szpitala lub pacjentów szpitala przez specjalistów z innych ośrodków. Oznacza to zmniejszenie kosztów transportu, większy dostęp do specjalistów, szersze i szybsze konsultacje zdalne pacjentów.

Dla zarządu, lekarzy i pacjentów

95% procesów biznesowych w szpitalu jest wspieranych przez systemy informatyczne.

Szpital ma ponad 20 serwerów na maszynach wirtualnych. Ponad 900 użytkowników systemów szpitalnych korzysta z 650 stacji roboczych.

Wygenerowanie wypisu pacjenta z systemu informatycznego trwa kilka sekund.

70 punktów dostępowych zapewnia bezprzewodowy internet dla pacjentów na terenie całego szpitala (10 hektarów powierzchni z 20 budynkami).

Badania obrazowe wraz z opisami, począwszy od 2000 r., są dostępne online.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200