Lekarstwo na papier

Polfa Kutno kupiła oprogramowanie DDM 9000, by wyeliminować wewnętrzny obieg dokumentów papierowych. Aplikacja będzie zarządzać m.in. dokumentacją produkcyjną.

Polfa Kutno kupiła oprogramowanie DDM 9000, by wyeliminować wewnętrzny obieg dokumentów papierowych. Aplikacja będzie zarządzać m.in. dokumentacją produkcyjną.

Dokumentacja towarzysząca produkcji serii leku liczy nawet kilkaset stron. Oznacza to, że w ciągu miesiąca trzeba przygotować kilkanaście tysięcy stron dokumentów. Jeszcze długo po wyprodukowaniu leku firma musi tę dokumentację przechowywać.

Polfa Kutno, producent popularnego Vibovitu, przed rokiem podjęła decyzję o wdrożeniu systemu obiegu dokumentów. Za rozwiązanie dające największe możliwoś-ci rozwoju uznano DDM 9000 firmy z Mysłowic. System już działa, choć Polfa nie wykorzystuje jeszcze wszystkich jego możliwości. "Ze względu na trwającą rozbudowę infrastruktury sieciowej nie możemy już teraz całkowicie zrezygnować z dokumentacji papierowej" - mówi Piotr Przygodzki, koordynator komputeryzacji zakładu w Polfa Kutno.

DDM 9000 ma realizować elektroniczny obieg dokumentów. Przychodzące pocztą tradycyjną bądź faksem dokumenty są skanowane i przesyłane pocztą elektroniczną do adresatów. Przekształceniem ich na postać elektroniczną zajmuje się kancelaria, w której zainstalowano dwa szybkie skanery.

Wszystkie informacje znajdują się w centralnej bazie dokumentów, obsługiwanej przez serwer DDM, pracujący na dwuprocesorowym komputerze intelowskim. Informacje gromadzone są w , ale w miarę zwiększania się ich ilości firma zapewne zdecyduje się na zakup systemu, który pozwoli przenosić najstarsze dane na CD albo CD RW.

Informatycy Polfy uniemożliwili odbieranie i wysyłanie poczty inaczej niż poprzez DDM. Także wysłanie faksu możliwe jest obecnie tylko za pośrednictwem systemu.

Kontrola serii

Firma zamierza wykorzystać DDM również do sterowania przepływem dokumentów. Zdefiniowanie typów dokumentów czy informacji pozwala określić standardowe procedury ich obiegu. Przykładowo, stworzenie dokumentu "umowa" wymusza przesłanie go w pierwszej kolejności do zaopiniowania przez biuro prawne, a w dalszej kolejności - do osób odpowiedzialnych za jej zatwierdzenie.

Dla Polfy Kutno niezwykle istotną funkcją DDM jest zarządzanie dokumentacją produkcyjną. Ta musi być sporządzana zgodnie z wymogami norm GMP (Good Manufacturing Practice), będącej odpowiednikiem ISO 9000 dla zakładów farmaceutycznych. W przyszłości DDM umożliwi Polfie definiowanie procedur obiegu dokumentacji. Obecnie procedury wydawane są na papierze. Wprowadza się do nich zmiany tworząc kolejne wersje. "Oprogramowanie Logotec pozwoli cały proces zautomatyzować. Pracownicy będą mieć do czynienia zawsze z najbardziej aktualną wersją dokumentu" - mówi Piotr Przygodzki.

Dostęp z przeglądarki

W sierpniu br. firma otworzy biuro w Warszawie, pierwsze poza Kutnem. W nim również ma pracować DDM, prawdopodobnie w nowej, internetowej wersji, umożliwiającej dostęp do dowolnego miejsca za pomocą przeglądarki.


TOP 200