Lekarstwo na disaster

RecoverGuard to tanie narzędzie wspomagające testowanie wydajności i bezpieczeństwa klasycznych lub zwirtualizowanych systemów do odtwarzania danych po awarii.

RecoverGuard to tanie narzędzie wspomagające testowanie wydajności i bezpieczeństwa klasycznych lub zwirtualizowanych systemów do odtwarzania danych po awarii.

Firma Continuity Software zaprezentowała nową wersję RecoverGuard 3.0, systemu umożliwiającego automatyczną lokalizację i naprawę błędów, które mogą się pojawić podczas odtwarzania danych po awariach. Firma oferuje też usługi testowania systemów Disaster Recovery, konkurencyjne do oferty EMC i IBM.

"Testy Disaster Recovery stwarzają ryzyko zakłócenia działania środowiska IT, a oprócz tego wymagają 3-4 tygodni przygotowań i do tygodnia na testowanie systemu" - mówi Avi Stone z Continuity Software. Ze względu na te problemy większość firm woli prowadzić tylko fragmentaryczne testy systemu. Wiele nigdy nie przeprowadziło pełnego i rzeczywistego testu odtwarzania systemu po awarii systemu IT i tak naprawdę nie jest przygotowanych do przeciwdziałania problemom, które mogą się pojawić w wypadku jej zaistnienia. Stąd też koncepcja opracowania takich narzędzi, jak RecoverGuard, które umożliwiają automatyczne wykrywanie luk w systemie odtwarzania danych.

Nowa wersja RecoverGuard 3.0 została wyposażona w funkcje umożliwiające analizę systemów zwirtualizowanych, wirtualnych klastrów oraz systemów o wysokiej dostępności High Availability. Narzędzie to wykrywa różnice i luki pojawiające się między danymi zapisanymi w systemach produkcyjnych i kopiach bezpieczeństwa. RecoverGuard 3.0 umożliwia pełną analizę środowiska VMware wraz z wszystkimi występującymi w nim zależnościami między warstwami wirtualną i fizyczną. Do bazy wiedzy wykorzystywanej przez oprogramowanie dołączony został zestaw informacji o lukach i błędach konfiguracji specyficznych dla VMware i zgodny z publikowanymi tzw. zasadami najlepszych praktyk.

Oprogramowanie ułatwia przygotowanie się do testu Disaster Recovery, a także wspomaga utrzymanie bezpiecznego środowiska IT, dostarczając narzędzi umożliwiających ocenę parametrów Recovery Time Objectives, Recovery Point Objectives i Business Continuity Objectives. RTO określa tolerowany czas niedostępności aplikacji lub usługi, a RPO dopuszczalny poziom utraty danych.

Pakiet RecoverGuard 3.0 może wykorzystywać informacje z popularnych baz danych rejestrujących parametry konfiguracji systemów, czyli CMDB (Configuration Management DataBase) obsługiwanych m.in. przez oprogramowanie do zarządzania BMC Remedy lub HP OpenView. Jest także zgodny z platformami Oracle Data Guard i Hitachi Data Systems.

Przedstawiciele firmy zamierzają konkurować m.in. bardzo atrakcyjnymi cenami usług Disaster Recovery. Ich średnia cena to ok. 25 tys. USD za test zajmujący zaledwie 24 godziny.


TOP 200