Legenda i współczesność w kasach fiskalnych

Kraków (IDG PL) - Prototyp kasy fiskalnej KF-202 Adax, jako wspólnego przedsięwzięcia inż. Jacka Karpińskiego (JK Electronics) i wrocławskiej spółki JTT Computer, zaprezentowano 2 września w Krakowie. Był to jeden z punktów uroczystości otwarcia JTT Computer VI Kraków, kolejnego oddziału holdingu - drugiej po Optimusie polskiej spółki komputerowej. Uruchomienie produkcji kas zapowiedziano na drugą połowę października.

Kraków (IDG PL) - Prototyp kasy fiskalnej KF-202 Adax, jako wspólnego przedsięwzięcia inż. Jacka Karpińskiego (JK Electronics) i wrocławskiej spółki JTT Computer, zaprezentowano 2 września w Krakowie. Był to jeden z punktów uroczystości otwarcia JTT Computer VI Kraków, kolejnego oddziału holdingu - drugiej po Optimusie polskiej spółki komputerowej. Uruchomienie produkcji kas zapowiedziano na drugą połowę października.

Obecny na prezentacji prezes spółki matki holdingu - JTT Wrocław sp. z o.o. Tomasz Czechowicz oznajmił, że obroty jego firmy w 1 półroczu wyniosły w przybliżeniu ok. 460 mld zł. W tym samym okresie obroty holdingu JTT osiągnęły wartość 40-50% większą (dane jeszcze nie skonsolidowane).

Prezesem JTT Computer VI Kraków został Andrzej Wójcik, pracownik krakowskiej firmy Doctor Q, mniejszościowego udziałowca JTT VI. Nowy oddział JTT, który rozpoczął pracę 5 września zatrudnia 11 osób. Będą się one zajmowały dystrybucją towarów JTT na obszary województw: krakowskiego, tarnowskiego, nowosądeckiego, rzeszowskiego, przemyskiego, krośnieńskiego i kieleckiego.


TOP 200