Legalność usług VoIP stoi pod znakiem zapytania

Firmy świadczące usługi VoIP (Voice over IP) - czyli transmisji głosu w sieciach pakietowych - czują się na polskim rynku coraz pewniej. O ile rok temu usługi prowadzenia rozmów telefonicznych (międzynarodowych i międzymiastowych) za pośrednictwem Internetu oferowało jedynie kilka firm, do tego czyniąc to po cichu, bez widocznej reklamy, to dzisiaj sytuacja wygląda zgoła odmiennie.

Uwolniony rynek

Pojawia się coraz więcej nowych podmiotów oferujących VoIP. W popularnych gazetach kuszą reklamy o treści: "Za połączenia międzynarodowe zapłacisz do 82% mniej niż w TP SA; nie musisz mieć komputera ani dodatkowych urządzeń itd." Dochodzi do tego, że firmy te oferują możliwość korzystania z łączy cyfrowych do prowadzenia rozmów telefonicznych poprzez numer 0 20 (przewidziany do obsługi węzłów dostępowych do sieci teleinformatycznych). Usługi na ogół oferowane są na zasadach przedpłaty.

Takie zmiany na rynku wywołała postawa Ministerstwa Łączności, które w VoIP postrzegało metodę na częściowe osłabienie prawnego monopolu Telekomunikacji Polskiej SA w zakresie świadczenia telefonicznych połączeń międzynarodowych oraz faktycznego monopolu przy połączeniach międzymiastowych. Ministerstwo Łączności nie wydało dokumentu bezpośrednio odnoszącego się do VoIP. W rozporządzeniu "w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci użytku publicznego", które ukazało się w październiku 2000 r., dodano natomiast zapis faktycznie definiujący pojęcie połączenia telefonicznego w takiej postaci, aby transmisja głosu w sieciach pakietowych nie mogła być traktowana jako rozmowa telefoniczna.

Brak jasnej wykładni

Od 1 stycznia 2001 r. obowiązuje jednak nowe Prawo telekomunikacyjne. Dzięki przyjętym w ustawie zapisom nie znosi ono automatycznie wszystkich obowiązujących wcześniej regulacji prawnych, dotyczących telekomunikacji w Polsce. Niestety brakuje jasnej wykładni co do tego, czy wspomniane rozporządzenie nadal obowiązuje. Ustawa nie daje konkretnej odpowiedzi, czy VoIP jest usługą telefoniczną.

Na razie ani Ministerstwo Łączności, ani wciąż organizujący się Urząd Regulacji Telekomunikacji nie uzgodniły w tej sprawie stanowiska. Co więcej, nawet nie doszły do porozumienia w kwestii, kto właściwie miałby w tej sprawie zająć stanowisko - URT czy ministerstwo.


TOP 200