Leci TechWIG

Gdyby perspektywy rynku IT mierzyć bieżącą wartością indeksu TechWIG, należałoby zmienić branżę.

Gdyby perspektywy rynku IT mierzyć bieżącą wartością indeksu TechWIG, należałoby zmienić branżę.

Leci TechWIG

TechWIG od 30.05.2000r. do 4.09.2002r.

Od końca czerwca 2000 r., kiedy to TechWIG przekroczył 1931 pkt., wartość indeksu spółek technologicznychna GPW systematycznie spada. W ubiegłym tygodniu osiągnął on kolejne dwuroczne minimum - ok. 340 pkt. Marnym pocieszeniem jest fakt, że przyczyn spadku TechWIG-u można upatrywać w reakcjach inwestorów na sytuację na giełdzie w Nowym Jorku.


TOP 200