Leasing

Choć ceny PC od dłuższego już czasu utrzymują się na podobnym, raczej umiarkowanym poziomie, warto nieraz zastanowić się nad innymi niż kupno, metodami sprowadzania komputerów do naszej firmy. Nie zawsze bowiem opłaca się inwestować własne środki w dobra, które jak wiadomo szybko się starzeją.

Choć ceny PC od dłuższego już czasu utrzymują się na podobnym, raczej umiarkowanym poziomie, warto nieraz zastanowić się nad innymi niż kupno, metodami sprowadzania komputerów do naszej firmy. Nie zawsze bowiem opłaca się inwestować własne środki w dobra, które jak wiadomo szybko się starzeją.

Jedną z dróg wiodących do tego celu jest skorzystanie z oferty EFL (Europejskiego Funduszu Leasingowego, np. W-wa tel. 623 67 73, Wrocław tel. 44 10 56), czyli jednej z instytucji, które prowadzą w naszym kraju akcję pomocy dla małego i średniego biznesu. Przypomnijmy więc może w skrócie, o co w tym wszystkim chodzi.

Umowy leasingowe, to nic innego, jak formalne przekazywanie prawa do używania sprzętu przez leasingodawców w zamian za częściowo skredytowaną przez fundusz opłatę, która jest płatna w ratach przez leasingobiorców, przy czym zgodnie z instrukcją Ministra Finansów z dnia 21.02.91, obsługę takiej transakcji możemy wliczać w koszty gospodarcze, na zasadach podobnych jak np. długoterminowy najem.

Leasingobiorcy przysługuje przy tym prawo do napraw gwarancyjnych i rękojmi, tak jak gdyby był on faktycznym właścicielem sprzętu, a po upływie określonego w umowie czasu wolno mu eksploatowane dobra wykupić lub zwrócić, przy czym, zgodnie z precedensowym wyrokiem NSA (18.12.92) fakt wykupu przedmiotu leasingu nie wyklucza możliwości zaliczenia rat w koszty przychodu.

Warunki umów leasingowych są dosyć elastyczne, gdyż dotyczą w równym stopniu wszelkich podmiotów gospodarczych, do zaciągnięcia kredytu o wartości równej 10% rocznego obrotu firmy nie jest wymagane dodatkowe poręczenie, wszelkich płatności dokonuje się w złotych a ich wysokość ustala w chwili podpisania umowy.

Jakkolwiek koszty konkretnych umów są każdorazowo negocjowane z klientem, można w przybliżeniu podać, że pobierana prowizja na rzecz EFL nie przekracza zwykle 6%, a w przypadku umowy trzyletniej całkowity koszt leasingu operacyjnego wynosi ok. 60,44% nowego urządzenia, co oznacza, że rata miesięczna zamknie się w kwocie 4,28%.


TOP 200