Learstwo na tłok

Nowa technologia Cisco ma rozwiązać problem skalowania Internetu.

Nowa technologia Cisco ma rozwiązać problem skalowania Internetu.

Dynamiczny rozwój Internetu jest dużym wyzwaniem dla dostawców usług internetowych i producentów sprzętu sieciowego, którzy muszą sprostać rosnącym zapotrzebowaniom użytkowników tej sieci oraz stale zwiększającemu się ruchowi sieciowemu.

Problemy te próbuje rozwiązać firma Cisco, która w połowie września br. zaprezentowała szczegóły dotyczące nowej technologii przełączania, łączącej wysoką wydajność i możliwość zarządzania ruchem poprzez przełączanie w drugiej warstwie modelu sieciowego OSI (data link layer) ze skalowalnym routingiem osiągalnym w trzeciej warstwie (network layer). Przełączanie etykiet, bo tak nazwano nową technologię, to pierwsze rozwiązanie integrujące w dużej skali technologie przełączania i routingu. Dzięki niej dostawcy usług internetowych będą mogli oferować klientom kompleksowe rozwiązania usług internetowych, zapewniając im należytą stałą przepustowość połączenia realizowanego przez Internet (od jednego końca do drugiego).

Problemy Internetu

Głównym problemem Internetu jest jego bardzo dynamiczny rozwój. Jednak za wzrostem liczby przyłączonych komputerów nie nadąża rozwój samej technologii, co powoduje, że sieć ta coraz bardziej się "zatyka". Z powodu coraz popularniejszych multimediów i bogatych, graficznych serwisów WWW ruch internetowy wzrasta szybciej niż liczba nowych komputerów w sieci. Według statystyk, co rok liczba hostów i domen w Internecie podwaja się, co nie rokuje dobrze "wytrzymałości" tej sieci.

W najtrudniejszej sytuacji znajdują się firmy oferujące dostęp do Internetu. Mimo że same podłączone są do sieci globalnej liniami o dużej przepustowości, to nie są w stanie ocenić jej prawdziwej przepustowości, a co za tym idzie sprzedawać klientowi tzw. gwarantowanego pasma (zapewnić klienta, że zawsze będzie osiągał transfer danych na określonym poziomie).

Podstawowymi problemami Internetu są więc dzisiaj:

 • skalowalność - możliwość równomiernego powiększania sieci w miarę wzrostu liczby jej użytkowników

 • zarządzanie ruchem - możliwość efektywnego wykorzystywania wszystkich szybkich łączy w rdzeniu Internetu

 • zróżnicowanie usług - możliwość oferowania przez dostawców usług internetowych na zróżnicowanym poziomie, przy jednoczesnym zapewnieniu należytej jakości tej usługi.

  Idealnym rozwiązaniem byłby rdzeń sieci, zapewniający sprawne rozliczanie transmisji dla różnych operatorów, oraz możliwość zestawienia wymaganych połączeń przez punkty znajdujące się na obrzeżach sieci. Istotne jest, by o wyborze alternatywnych dróg komunikacyjnych nie decydowały routery skonfigurowane przez administratorów (sztywna konfiguracja), ale sama aplikacja pracująca na komputerze końcowego użytkownika, która podczas transmisji określałaby przepustowość linii i wymagany poziom usługi.

  Integracja routingu i przełączania

  Rozwiązaniem dla wymienionych wcześniej problemów ma być nowa technologia przełączania etykiet. Kluczowym elementem tej technologii jest integracja routingu (realizowana w trzeciej warstwie sieciowej) z przełączaniem warstwy drugiej. Dzięki połączeniu firm Cisco i StrataCom, które sfinalizowano 9 lipca br., Cisco mogło zaoferować klientom nową technologię nazwaną przełączaniem etykiet (Tag switching), która rozwiązuje wiele wymienionych wcześniej problemów dostawców usług internetowych.

  Przede wszystkim technologia ta pozwala zwiększyć skalowalność Internetu, np. poprzez integrację ATM-u z routingiem warstwy trzeciej. Przełączanie etykiet umożliwia przełącznikom ATM-owym dołączanie do rdzenia Internetu z pełnym wykorzystaniem protokołów routingu, takich jak BGP, a jednocześnie bez problemów ze skalowalnością takich rozwiązań w drugiej warstwie modelu OSI.

  Zaletą tej technologii jest fakt, że nie zwiększa ona wydajności sieci jednokrotnie czy dwukrotnie, ale o rząd wielkości - 10, 20 razy.


 • TOP 200