Łazienkowa rewolucja

W Sanitec-Koło, po półrocznej stagnacji projektu, udało się w ciągu czterech miesięcy wdrożyć 3 moduły nowego systemu wspomagania zarządzania.

W Sanitec-Koło, po półrocznej stagnacji projektu, udało się w ciągu czterech miesięcy wdrożyć 3 moduły nowego systemu wspomagania zarządzania.

Konfiguracja systemu w Sanitec-Koło, producencie wyposażenia łazienek, na dobre rozpoczęła się we wrześniu ub.r., chociaż formalnie implementacja rozpoczęła się w marcu. Zadanie wdrożenia całego systemu początkowo powierzono specjalistom niemieckiego oddziału firmy, rodzimi konsultanci zaś mieli dokonywać jedynie drobnych dostosowań do polskiej specyfiki. Fiński Sanitec, jako właściciel zakładów, uważał swoje wdrożenie i ustawienia konfiguracyjne za wzorzec, w znacznej części możliwy do powielenia w pozostałych firmach grupy. Założenie to okazało się jednak błędne w przypadku Polski, powodując tarcia wewnątrz firmy.

"Naszym początkowym celem było osiągnięcie przez wybrany przez nas system SAP R/3 funkcjonalności określonej przez grupę projektową podczas analizy wstępnej. Jednak opóźnienie rozpoczęcia prac projektowych spowodowało zmianę koncepcji. Chcieliśmy nadal rozpocząć pracę z systemem w styczniu 1999 r. z funkcjonalnością nie mniejszą niż prezentowana przez używane dotąd oprogramowanie MacroSoftu. Każdą dodatkową funkcjonalność wypracowaną w tak krótkim czasie traktujemy jako nasz sukces" - mówi Piotr Orłowski, kierownik wdrożenia i szef działu informatyki Sanitec-Koło, który poprzednio brał udział we wdrożeniu R/3 w polskiej filii Tchibo. "Aplikacje MacroSoftu nie radziły sobie z dużą ilością zgromadzonych danych. Miały również pewne ograniczenia i musiały być głęboko dostosowywane do naszych potrzeb" - dodaje.

Przepisy inaczej

Optymizm dotyczący przenośności zachodniej instalacji na polski grunt okazał się jednak znacznie przesadzony. Powodował to głównie brak dobrego wzorca. Niemcy stopniowo wycofywali się z wdrażania kolejnych modułów, ostatecznie zajęli się jedynie implementacją komponentu gospodarki materiałowej, który jest modułem najbardziej uniwersalnym i niezależnym od lokalnych przepisów.

Projekt rozpoczęto ponownie od przeprowadzenia wspólnie z PricewaterhouseCoopers (PwC) analizy tzw. stanu obecnego procesów. Wykorzystano tu metodologie PricewaterhouseCoopers i SAP R/3 Toolkit - narzędzie do modelowania procesów i tworzenia dokumentacji systemu. "Firma doradcza położyła olbrzymi nacisk na czynnik ludzki. Obserwowałem prowadzone przez nich wdrożenie w British-American Tobacco i to, czego ich konsultanci się wtedy nauczyli" - opowiada Piotr Orłowski. Analiza stanu obecnego była jedyną szansą na stworzenie zdrowej atmosfery projektu i przygotowanie kluczowych użytkowników do procesu wdrożeniowego.

Współpraca w grupie

Styczeń br. przyniósł w Sanitec-Koło włączenie do eksploatacji trzech modułów systemu zintegrowanego w zakresie finansów (w tym środków trwałych), kontrolingu i gospodarki materiałowej. Do uruchomienia pozostał niezwykle ważny moduł sprzedaży i dystrybucji, którego wykorzystanie wymaga porozumienia się w całej grupie Sanitec. Wymagana jest także konfiguracja niezależnych tabel i ustalenie innych wspólnych elementów dla poszczególnych krajów i spółek koncernu. Dotyczy to np. hierarchii produktów, numeracji materiałów, statystyki czy raportowania.

Plany przedstawicieli zakładów w Kole wiążą się również z zainstalowaniem modułu zarządzania magazynami oraz ewentualnie planowania i przygotowania produkcji. "W marcu przeprowadzimy analizę, czy ostatni z tych modułów, przy swojej przydatności w kontrolowaniu kosztów produkcyjnych, zanadto nie obciąży pracowników produkcji" - mówi Piotr Orłowski.

Kosmiczna komunikacja

Fiński Sanitec kupuje udziały w przedsiębiorstwach produkujących wyposażenie łazienek. Jednym z nich były Zakłady Wyrobów Sanitarnych w Kole, do których należą dwie fabryki w Kole i Włocławku. Inną inwestycją Finów był zakup udziałów w firmie w Mińsku Mazowieckim.

System SAP R/3 w Sanitec-Koło pracuje na wynajętym serwerze w siedzibie Hewlett-Packard w Ratingen (Niemcy), podobnie jak instalacje większości innych europejskich spółek grupy użytkujących rozwiązanie SAP. Z Kołem połączony jest przez satelitę. Główny zakład w Kole natomiast używa do komunikacji z zakładem we Włocławku i biurem handlowym w Warszawie połączeń Frame Relay, a z fabryką w Mińsku Mazowieckim - ISDN. Uruchomienie modułu sprzedaży i dystrybucji może znacznie zwiększyć zapotrzebowanie na przepustowość sieci, rozważane są więc inne warianty komunikacji z serwerem w Ratingen, np. Frame Relay do polskiego oddziału HP i dalej wewnętrznymi połączeniami Hewlett-Packarda.


TOP 200