Lawson się rozwija

W ostatnim kwartale przychody tego dostawcy systemów biznesowych wzrosły o 11%. Firma stale rozwija ofertę produktową oraz oddziały lokalne. Władze polskiego oddziału zamierzają w najbliższym czasie rozbudować zespół konsultantów i nawiązać nowe umowy partnerskie.

Koncern Lawson powstał w 2006 roku z połączenia firm Lawson Software i Intentia International. W trzecim kwartale roku finansowego 2008 przychody firmy wyniosły prawie 213 mln USD. Przychody ze sprzedaży licencji wzrosły o 21 procent i wyniosły ok. 32 mln USD. Zysk netto obliczony zgodnie z zasadami GAAP za ten okres wyniósł 0,7 mln USD. Wyników finansowych poszczególnych oddziałów nie ujawniono. Wiadomo jednak, że ok. 42% przychodów firmy pochodzi z regionu EMEA. W kolejnych kwartałach władze firmy spodziewają się dalszego wzrostu przychodów.

W ostatnim czasie oferta firmy powiększyła się m.in. o aplikacje ProcessFlow Integrator, Smart Office i M3 Trace Engine. Pierwsze rozwiązanie jest rozszerzeniem systemu Lawson M3 Enterprise Management. Ma m.in. ułatwić śledzenie przebiegu procesów biznesowych w ramach organizacji i jej otoczenia oraz umożliwić automatyzację procesów w ramach innych systemów Lawsona. Polskojęzyczna wersja ProcessFlow Integrator trafi na nasz rynek najprawdopodobniej we wrześniu. Oprogramowanie Smart Office daje możliwość bezpośredniej aktualizacji danych biznesowych zapisanych w systemach biznesowych Lawsona z poziomu aplikacji biurowych firmy Microsoft. M3 Trace Engine zaś to specjalistyczne rozwiązanie przeznaczone dla producentów żywności. Dzięki wzmocnieniu procedur związanych ze śledzeniem składników, półproduktów i produktów żywnościowych M3 Trace Engine ma umożliwiać minimalizowanie ryzyka związanego z produkcją żywności.

Według oficjalnych informacji Lawson posiada obecnie ok. 4 tys. klientów w 40 krajach świata. W Polsce z rozwiązań tej firmy korzysta 78 firm, z czego ok. 20 to przedsiębiorstwa polskie. Pozostali klienci to głównie oddziały firm międzynarodowych. Co ciekawe, polski zespół konsultantów firmy Lawson cieszy się dobrą opinią i często prowadzi wdrożenia za granicą.


TOP 200