Łatwiejsze życie administratora IT

Przygotowywany przez DMTF standard DASH może już wkrótce ułatwić automatyzację wielu zadań związanych z zarządzaniem setkami, a nawet tysiącami komputerów PC.

Przygotowywany przez DMTF standard DASH może już wkrótce ułatwić automatyzację wielu zadań związanych z zarządzaniem setkami, a nawet tysiącami komputerów .

Możliwość zdalnego diagnozowania, konfigurowania i zarządzania komputerami PC, notebookami i innymi urządzeniami podłączonymi do sieci firmowej należy obecnie do kategorii funkcji najbardziej pożądanych przez administratorów i menedżerów IT, bo nie tylko ułatwia ich pracę, ale potencjalnie może istotnie zmniejszyć koszty utrzymania systemu, zwłaszcza w dużych firmach wykorzystujących setki lub tysiące rozproszonych w sieci komputerów.

Łatwiejsze życie administratora IT

Stos protokołu DASH

Opracowywany przez organizację DMTF (Distributed Management Task Force) standard DASH (Desktop and mobile Architecture for System Hardware) jest odpowiedzią właśnie na takie zapotrzebowanie. Pod koniec marca DMTF zaprezentowała pierwszą, wstępną wersję specyfikacji DASH 1.0, a jej ostateczna wersja zostanie opublikowana najprawdopodobniej jeszcze przed końcem tego roku. Jednocześnie AMD udostępniła własne, bezpłatne narzędzia SIMFIRE do testowania zgodności oprogramowania i sprzętu z tym standardem, a Intel zadeklarował, że kolejna wersja jego firmowej platformy vPro dla komputerów biznesowych zostanie dopasowana do wymagań specyfikacji DASH.

Uzyskanie szerokiego wsparcia producentów jest bardzo istotne, bo użyteczność mechanizmów do zdalnego zarządzania w znacznym stopniu zależy od szerokiego wsparcia firm wytwarzających komponenty, sprzęt komputerowy, a także oprogramowanie do zarządzania systemami IT. Obecnie wydaje się, że nie ma większych przeszkód i perspektywy popularyzacji DASH są dobre. Standard uzyskał szerokie i zgodne wsparcie ze strony większości dużych firm, takich jak: AMD, Broadcom, Dell, HP, IBM, Intel, Microsoft, Novell, Symantec i wiele innych.

Przedstawiciele DMTF są jednak ostrożni w przewidywaniu, kiedy DASH znajdzie powszechne zastosowanie w standardowych, masowo produkowanych modelach komputerów przeznaczonych dla firm i korporacji. Przewidują jedynie, że pierwsze takie komputery pojawią się na rynku pod koniec tego roku lub na początku 2008.

Standardy a rozwój technologii

Różnego typu funkcje umożliwiające zdalne zarządzanie są obecne na rynku od wielu lat. Z jednej strony można przypomnieć liczącą 4 lata specyfikację ASF (Alert Standard Format), opracowaną również przez DMTF, która umożliwia zdalne uruchamianie komputerów podłączonych do sieci, a z drugiej wiele rozwiązań programowych opracowanych przez producentów aplikacji do zarządzania. Ich funkcjonalność jest jednak z reguły ograniczona, bo w znacznym stopniu zależy od mechanizmów, które muszą być zaimplementowane w elementach sprzętowych. Oprócz tego brakuje uniwersalności umożliwiającej zarządzanie sprzętem, systemem operacyjnym i aplikacjami niezależnie od ich producenta i wykorzystywanej platformy. A to wszystko obiecuje standard DASH.

Należy zauważyć, że Intel jako pierwszy, już w ubiegłym roku zdecydował się na wprowadzenie zaawansowanych funkcji zdalnego zarządzania do platformy vPro (intelowska architektura dla komputerów biznesowych), która wykorzystuje zestaw procesorów, chipsetów i oprogramowania firmware umożliwiających zdalną diagnostykę i zarządzanie komputerami PC niezależnie od ich stanu.

Intel vPro oferuje funkcjonalność bardzo podobną do planowanego standardu DASH, ale jest to firmowe rozwiązanie związane ze sprzętem wykorzystującym komponenty intelowskie. Na szczęście najprawdopodobniej nie spowoduje to walki konkurencyjnej między DASH i vPro. "Architektura Intel vPro od początku została tak zaprojektowana, by umożliwić łatwe przejście do systemu zgodnego z DASH. Plany Intela przewidują, że już w 2007 r. jedną z pierwszych na rynku praktycznych implementacji standardów DASH i WS-Management będzie nowej generacji platforma Intel vPro" - zapowiada Gregory Bryant, wiceprezes Intela i dyrektor Digital Office Platform Division.

Otwarta specyfikacja DASH

Standard DASH jest opracowywany w ramach organizacji DMTF przez DMWG (Desktop and Mobile Working Group), w skład której wchodzą przedstawiciele ponad 35 znanych firm. Oferuje on podobną funkcjonalność co istniejąca już specyfikacja standard SMASH (Systems Management Architecture for Server Hardware), umożliwiająca zdalne diagnozowanie i zarządzanie serwerami, ale DASH jest przeznaczony dla komputerów PC.

Specyfikacja DASH ma zastąpić standard ASF, rozszerzając go o nowe funkcje związane z bezpieczeństwem, a także inwentaryzacją sprzętu, takie jak możliwość określania typu zainstalowanego procesora, pojemności pamięci RAM, wersji BIOS i oprogramowania firmware. W ramach specyfikacji zdefiniowany został standardowy protokół do wymiany informacji. Zawiera ona także opis architektury i zestaw profili, które umożliwiają standaryzację systemów desktopowych i mobilnych niezależnie od ich producenta, systemu operacyjnego lub bieżącego stanu komputera. Standardowym protokołem jest oczywiście WS-Management.

DASH funkcjonuje w warstwie aplikacji, a w efekcie jest w stanie nie tylko wykrywać zasoby informacji niezbędnych do zarządzania i nawigować między nimi, ale również modyfikować ustawienia i wartości dynamiczne, a także kontrolować zawartość kontenerów, takich jak duże tablice lub logi. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to DASH wykorzystuje standardowe mechanizmy szyfrowania, autentykacji i autoryzacji stosowane w sieciach, umożliwiając tworzenie profili do zarządzania rolami i kontami.

Specyfikacja jest też zgodna z modelem CIM (Common Information Model), co - wg przedstawicieli DMTF - zapewnia, że funkcjonalność DASH może być łatwo zintegrowana z istniejącymi narzędziami do zarządzania sieciami korporacyjnymi. Można zauważyć, że na razie ani WS-Management, ani DASH nie zostały przedstawione do zatwierdzenia jako oficjalny standard ISO (International Organization for Standardization), choć przedstawiciele DMTF nie wykluczają tego w bliżej nieokreślonej przyszłości.

AMD zgodne z DASH

Publikując projekt specyfikacji, DMTF nie udostępniła jeszcze narzędzi do testowania zgodności, ale są one już dostępne na rynku, bo AMD wprowadziła bezpłatne oprogramowanie SIMFIRE, które może być wykorzystane przez producentów sprzętu i oprogramowania. Firma ma nadzieję, że SIMFIRE zostanie włączony do zestawu narzędzi, przygotowywanego pod auspicjami DMTF. To, że narzędzia SIMFIRE opracowała i udostępnia właśnie AMD, nie jest przypadkiem, bo inicjatywa ta ma osłabić pozycję konkurencyjnej, firmowej platformy Intel vPro.

SIMFIRE ma uniwersalne zastosowanie - oprogramowanie nie jest związane z platformami AMD, a dla producentów sprzętu i oprogramowania jest dostępne bezpłatnie na zasadach open source. Według przedstawicieli AMD, wykorzystaniem tych narzędzi zainteresowanych jest wiele firm, np. Hewlett-Packard, Dell, niezależni producenci chipsetów i innych układów półprzewodnikowych (Broadcom), a także firmy oferujące oprogramowanie do zarządzania, m.in. Altiris i LANDesk Group.

Uniwersalna obietnica

  • DASH jest ważnym standardem dla administratorów i menedżerów IT, ponieważ z założenia ma istotnie ułatwić zarządzanie komputerami PC i notebookami, a także aplikacjami pracującymi w sieciach korporacyjnych, niezależnie od ich producenta i wykorzystywanej platformy. Standard ten ma umożliwić zdalną diagnostykę i naprawianie błędów w odległych komputerach, nawet jeśli są one wyłączone lub system operacyjny nie może być uruchomiony.
  • Dostępne obecnie oprogramowanie do zarządzania i monitorowania pracy systemów IT wykorzystuje często programy agenckie, które po zainstalowaniu i uruchomieniu kontrolują system i dostarczają informacji o jego stanie. Tego typu rozwiązanie nie działa jednak, jeśli komputer nie zostanie z jakiejś przyczyny uruchomiony, bo np. system operacyjny nie został zainstalowany, zawiesił się lub został uszkodzony przez wirusa.
  • Natomiast systemy zgodne z DASH mają umożliwić zdalną diagnozę i stwierdzenie np., że dysk został uszkodzony, zdalne uruchomienie komputera przy wykorzystaniu obrazu systemu OS, a jeśli komputer można uruchomić, to zdalne odczytanie informacji zapisanych w pliku POST BIOS (jeśli tylko dostępne jest zasilanie).


TOP 200